SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Primates Ethology - ON2302035
Title: Etologie primátů
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Interchangeability : O02302062
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (14.05.2019)
The aim is theoretical and practical mastery of the most important knowledge from the ethology of primates. In particular, attention will be paid to: basic concepts of behavioral ecology and sociobiology, principles of shaping the social structure of individual groups of primates, communication of primates, importance of agonist behaviour for maintaining social Structure, tool behavior and the emergence of cultural traditions, the drawing activities of primates, and the problem of evolution of behavior and relation to human behavior-common and different mechanisms of behavior.
Literature - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2016)

Beneš J.: Člověk, edice Orbis Pictus, Mladá fronta, Praha 1994

Bisborough A., 1995: Human evolution. Blackie Academic and Professional, London.

Boesch C., Boesch-Achermann H., 2000. The Chimpanzees of the Taï forest. Behavioural Ecology and Evolution. Oxford University Press, Oxford.

Boesch-Achrmann, H., and Boesch C., 1994: Hominization in the rainforest: the chimpanzee's piece of the puzzle. Evolutionary Anthropology, 3: 9 - 16.

Bridges P. S., 1995: Skeletal biology and behavior in Ancient humans. Evolutionary Anthropology, 4: 112 - 120.

de Waal F., (ed.) 2001. Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us About Human Social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Dobroruka L.: Poloopice a opice, SZN, Praha 1979

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London.

Fleagle J. G., Janson C. and  Reed K. E., 1999. Primate Communities. Cambridge University Press, Cambridge.

Foley R. A. 1996: Evolution of social behaviour patterns in primates and man. Proceeding of the Brithish Academy 88: 95 - 117.

Hemelrijk Ch., 1990. Models of, tests for, reciprocity, unidirectionality and other social interaction patterns at a group level. Animal Behaviour, 39: 013-1029.

Janson C.H., 2000: Primate Socio-Ecology: The End of Golden Age. Evol. Anthropology 9: 73-86.

McGrew W. C. 1992: Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. New York.

Shoshani J., Groves C. P., Simons E. L. and Gunnell G. F., 1996: Primate phylogeny: morphological vs molecular results. Molecular Phylogenetics and Evolution, 5: 102 - 154.

Vančata V., 2002, Primatologie a evoluční antropologie, Díl 1. Primáti a jejich adaptace. Učební text - Pedagogická fakulta UK, Praha

Wahl F. de, 1991: Peacemaking among Primates. Penguins Books, London.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Whiten A., Goodall J., McGrew W.C., Nishida T., Reynolds V., Sugiyama Y., Tutin C.E.G., Wrangham R. W., Boesch C., 1999. Cultures in Chimpanzees. Nature, 399: 682-685.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie

Syllabus - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)

1) Úvod do předmětu primatologie, stručný přehled systematiky primátů, etologie primátů - základní definice, principy a přístupy, metodologie zkoumání chování primátů v přírodě a v zajetí

2) Základní typy chování - definice, vztahy, význam, ontogeneze chování, základní typy sociální struktury a její vytváření, životní historie - definice a význam pro vývoj chování primátů

3) Polopice (Prosimii) - ekologie, chování a sociální struktura; Afričtí a asijští Prosimii - Galagonidae a Lorisidae, a madagaskarské poloopice - Lemuroidea - podobnosti a rozdíly v chování a sociální struktuře

4) Širokonosé opice (Platyrrhina) - rozšíření a ekologie, chování a sociální struktura; drápkaté opice (Callithricidae) - chování a sociální struktura, malpovití (Cebidae) - chování a sociální struktura, chápanovití (Atelidae) - chování a sociální struktura, srovnání základních skupin - podobnosti a rozdíly v chování a sociální struktuře, ekokogické faktory ovlivňující chování

5) Úzkokonosé opice (Catarrhina) - rozšíření a ekologie, chování a sociální struktura; kočkodanovití (Cercopithecidae) - definice základních skupin, chování a sociální struktura, makakové - chování a sociální struktura, paviánovití - chování a sociální struktura, kočkodani - chování a sociální struktura, srovnání jednotlivých skupin - podobnosti a rozdíly v chování a sociální struktuře, ekokogické faktory ovlivňující chování

6) Hulmanovití (Colobidae) - guerézy a hulmani - definice základních skupin, chování a sociální struktura, základní adaptace a specializace hulmanovitých opic, specializace hulmanovitých primátů guerézy - chování a sociální struktura, hulmani a langurové - chování a sociální struktura, srovnání chování a sociální struktury kočkodanovitých a hulmanovitých primátů - ekologické faktory

7) Naši nejbližší příbuzní - Hominoidea - rozšíření a ekologie, giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi  - základní definice jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští lidoopi; Hylobatidae - giboni a siamangové - giboni a orangutani - chování a sociální struktura, orangutani  - chování a sociální struktura, giboni a orangutanů

8) Afričtí lidoopi - gorily a šimpanzi - sociální struktura, chování a ekologie, gorila - srovnání chování, ekologie a sociální struktury jednotlivých poddruhů goril, šimpanz bonobo - chování a sociální struktura, šimpanz obecný - ekologie, chování a sociální struktura

9) Vliv ekologických faktorů na chování a sociální strukturu, chování primátů v zajetí - význam obohacování životního prostředí - sterilní vězení nebo imitace přírodních podmínek, vliv člověka na chování primátů v zajetí i v přírodě, vznik patologických forem chování v zajetí

10) Komunikace primátů, typy komunikace - pachová, zvuková, neverbální, symbolická - experimenty s lidoopy - komunikace s člověkem - AMESLAN (posunková řeč), symboly v komunikaci

11) Agonistické chování - agonistické chování jako komunikace, postkonfliktní chování - usmiřování a utěšování, vliv charakteru sociální struktury a ekologie na postkonfliktní chování, vytváření koalic a aliancí, příklady - paviáni, makakové a šimpanzi

12) Agresivní chování a jeho patologie, infanticida (zabíjení mláďat) a kanibalismus u primátů: patologie chování nebo reprodukční strategie? Infanticida v zajetí a v přírodě. Faktory ovlivňující výskyt infanticidy - densita populace, osobní zkušenosti jedince, nestabilita sociální struktury, patologie, příklady u hulmanů, makaků, paviánů a šimpanzů

13) Nástrojová činnost u primátů, rozdíly mezi manipulačními aktivitami a nástrojovou činností, nástrojová činnost v přírodě a v zajetí, malpy, orangutani a šimpanzi

14) Vytváření tradic v chování - vznik nových adaptací spojených s potravním a komfortním chováním, význam učení, napodobování a sociální struktury na vznik a šíření se tradic v sociální skupině

15) Kreslící aktivity lidoopů - šimpanzi, orangutani a gorily, ontogenetický vývoj kreslících aktivit, pohlavní rozdíly, lateralizace, význam studia kreslících aktivit lidoopů pro pochopení vzniku prvotního umění u hominidů

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.01.2018)

Podmínkou pro úspěšné absolvování klasifikovaného zápočtu je předložení dvou seminárních prací. První práce má charakter výzkumný - pozorování chování primátů, metodika, vyhodnocení a diskuze a literatura.Práce by se měla provádět v některé ze zoologických zahrad. Pro její zpracování lze využít skripta Marina Vančatová - Etologie člověka a primátů. Druhá práce je pak teoretická z oblasti etologie primátů. Rozsah každé práce cca 10 stran, u výzkumné práce se předpokládá možnost odevzdání v září. Další informace viz https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html