SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Teaching Language Skills - ON2301006
Title: Výuka řečových dovedností
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Pre-requisite : ON2301000, ON2301005
Is pre-requisite for: ON2301011
Annotation -
Last update: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (05.05.2009)
The aim of this course is to develop knowledge and skills for teaching interactive, receptive and productive language skills. Students will be introduced to foreign language acquisition theories and to psycholinguistic processes taking place particularly during spoken interaction and during listening and reading comprehension. Students will bečíme familiar with the European scale of language proficiency and gain basic knowledge of assessing written and spoken discourse. As part of the seminars, students will participate in partner teaching based on differentiated literature study, peer-teaching and reflection. Students will learn to evaluate didactic approaches and develop their knowledge. They will create their own portfolio of effective teaching activities and will be able to integrate individual language skills to create a lesson plan.
Literature - Czech
Last update: CHALUPSK/PEDF.CUNI.CZ (20.01.2015)

Základní:

Vybrané kapitoly z:

  • BROWN, H. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2nd ed. White Plains, NY: Longman, 2001.
  • HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. Longman, 1991.
  • HARMER, J. How to Teach English. London: Longman, 1998.
  • GOVER, R.; PHILLIPS, D.; WALTERS, S. Teaching Practice Handbook. Heinemann, 1995.

Doporučená:

  • WILSON, J.J. How to Teach Listening. Pearson Education, 2008.
  • NUTTALL, C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Macmillan, 2005.
  • GOH, C.C.M.; BURNS, A. Teaching Speaking. Cambridge University Press, 2012.
  • HARMER, J. How to Teach Writing. Pearson Education, 2004.
  • UR, P. A Course in English Language Teaching. Cambridge University Press, 2012.
  • HENDRICH, J. ET AL. Didaktika cizích jazyků. SPN Praha, 1988.

Vybrané časopisecké studie.

Syllabus
Last update: PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (14.03.2017)

Introduction;

Teaching language skills:
teaching listening,
teaching reading,
teaching speaking,
teaching writing.
Course evaluation

 

Sylabus pro LS 2017:

Úvod

Receptivní řečové dovednosti: poslech a čtení

Produktivní řečové dovednosti: mluvení a psaní

Praxe a na ní zadané úkoly

Reflexe praxe, swop-shop vlastních aktivit zaměřených na jednotlivé řečové dovednosti včetně pilotáže, kritéria hodnocení řečových dovedností, sumarizace výstupů z pozorování zaměřeného na řečové dovednosti

Závěr, needs analysis, diskuse videozáznamů atd.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Klára Uličná, Ph.D. (14.03.2017)

Požadavky na studenta

 

•         Aktivní účast na seminářích (80%)

-        diskuse vybraných tematických celků + vlastních pozorovacích archů + aktivit vlastní tvorby

-        příp. "MT lesson plans"

•         4 aktivity vlastní tvorby (zaměřené na 4 řečové dovednosti a založené na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže v rámci praxe

•         4 pozorovací archy (zaměřené na 4 řečové dovednosti a založené na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže v rámci praxe

•         Formát: Závěrečný test

 

Požadavky na studenta pro LS 2017:

•         Aktivní účast na seminářích – návštěva všech zbylých 5ti seminářů + příprava na ně

-        diskuse vybraných tematických celků + příp. videonahrávek výuky

•         4 aktivity vlastní tvorby (zaměřené na 4 řečové dovednosti a založené na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže v rámci praxe

•         1 pozorovací archy (zaměřený na vybranou řečovou dovednost a založený na teoretickém poznání dané oblasti) včetně pilotáže a sběru dat v rámci praxe

•         Kritéria hodnocení písemného a mluveného projevu – hledat inspiraci v rámci praxe

•         Formát: Závěrečný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html