SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Creating and evaluating written work and tests in the teacher's work - OKNZ1Z035B
Title: Tvorba a vyhodnocování písemných prací a testů v práci učitele
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:10/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7760
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Pre-requisite : OKNZ1P001A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (01.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s variantami zadávání a vyhodnocování písemných prací. Prakticky si vyzkouší hodnocení široce otevřených úloh a seznámí se s postupy standardizace hodnocení. Na příkladech jednotných přijímacích zkoušek, maturitní zkoušky a testech mezinárodních výzkumů porozumí problematice didaktických testů od koncepce jejich tvorby po dopady do života žáků a škol. Studenti budou seznámeni s možnostmi využití volně dostupných testových pro jejich vlastní výuku. Osnova předmětu: Písemná úloha a její varianty zadání; Hodnocení široce otevřený úloh v rukou učitele; Standardizace hodnocení široce otevřených úloh; Principy tvorby didaktických testů; Rozlišující a ověřující testy; Jednotné přijímací zkoušky: koncepce a dopady; Maturitní zkouška: vývoj, aktuální koncepce a diskutované otázky; Testy TIMSS a PISA: využití úloh pro práci učitele
Literature - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (26.08.2019)

Byčkovský, P. (1982). Základy měření výsledků výuky. Praha: PedF UK.

Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikovaní kognitivních cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 54(3). Dostupné zde: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1821&lang=cs.

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Brno: Paido.

Chvál, M. (2006/2007). Didaktické testy v systému evaluace. Seriál článků v Učitelských listech. Praha.

Chvál, M., Straková, J., & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné zde: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy.

AERA, APA, NCME (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování, Praha: Testcentrum.

Schindler, R. a kol. (2006). Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (26.08.2019)

Vypracování seminární práce. Na výběr bude ze dvou možností: 1. Vytvoření, zadání a vyhodnocení písemné práce (alespoň ve dvou třídách), 2. Obsahová analýza určeného didaktického testu.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (01.09.2019)

Studijní opory a další požadavky na studenty budou uvedeny v kurzu v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7760

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html