SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Inclusive education - OKNSP18310
Title: Inklusivní pedagogika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKNS1S108A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNSP18121, OKNSP18125, OKNSP18126
Interchangeability : ONSP18819
Annotation - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Charakteristika inkluzívního společenského prostředí, vnímání osob s odlišností v podmínkách společenské exkluze a inkluze, paradigmatické změny v sociálních vědách a odpovídající změny v pedagogice,vývoj od segregace k inkluzi v oblasti edukace postižených a jejich přípravy na profesionální začlenění, vytváření příznivých podmínek pro proces vzdělávací inkluze, inkluzívní školní prostředí, inkluzívní opatření pro volný čas a seberealizaci osob s postižením, heterogenita žáků jako preferovaná sociální forma, revize speciálně pedagogické diagnostiky, sociální konstrukce postižení, odlišnost individua a její společenská akceptovatelnost, revize pedagogické metodiky a didaktiky v kontextu vzdělávací inkluze.
Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (31.01.2018)

 

FELCMANOVÁ, L. a kol. Metodika ke Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání

z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 126 s. ISBN 978-80-244-4672-1.

HÁJKOVÁ V., STRNADOVÁ I: Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha Grada Publishing.2009 ISBN 978-80-247-3070-7.

KOL.AUTORŮ. Katalog podpůrných opatření, Obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 160 s. ISBN 978-80-244-4654-7.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova

univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6527-7.

KLUSÁČEK, J. HRSTKA, FELCMANOVÁ (ed.). Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014. Univerzita

Palackého v Olomouci, Člověk v tísni, o. p. s. 2015.

KLUSÁČEK, J. HRSTKA, FELCMANOVÁ (ed.). Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základním školství.

v ČR. Univerzita Palackého v Olomouci, Člověk v tísni, o. p. s. 2015.

NOVOTNÁ, K. KRABSOVÁ, V. Formativní hodnocení: případová studie. Pedagogika.63(3), 2013.

 Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (01.02.2018)

Zvládnutí zkouškového testu na 85%, aktivní účast ve výuce, písemná reflexe metodického materiálu. Možnost 2 oprav.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (12.05.2018)

Výuka bude strukturovaná dle témat: 

1.  inkluzívní design školy - prezentace finského modelu

2. vnímání osob s odlišností v podmínkách společenské exkluze a inkluze

3.  inkluzivní  didaktika ( W.Klafki a jeho následovníci)

4. způsoby organizace a vedení  flexibilních žákovských skupin a heterogenních tříd  

Témata budou diskutovaná a reflektovaná účastníky v modelových situacích.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (01.02.2018)

Zvládnutí zkouškového testu na 85%, aktivní účast ve výuce, písemná reflexe metodického materiálu. Možnost 2 oprav.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html