SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Edu Support - Fysio - OKNSP18236
Title: Speciální terapeutická podpora - Fyzioterapie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Incompatibility : OKNSP18231, OKNSP18232, OKNSP18233, OKNSP18235, OKNSP18237
Pre-requisite : OKNSP18901, OKNSP18911
Interchangeability : ONSP18236
N//Is incompatible with: OKNSP18232
Annotation - Slovak
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2010)
Študenti získajú teoretické poznatky o vymedzení biblioterapie a jej cieľoch, o formách a metódach biblioterapie, o zostavovaní biblioterapeutických programov a stretnutí a o špecifikách aplikácie biblioterapie u vybraných skupín osôb vyžadujúcich terapeutické pôsobenie. Študenti sa aj prakticky oboznámia s niektorými biblioterapeutickými technikami a aktivitami.
Literature - Slovak
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2010)

Prednášky k predmetu

Syllabus - Slovak
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2010)

Témy predmetu:

1. Definovanie pojmov biblioterapia, paremiologická terapia a poetoterapia

2. Formy biblioterapie

3. Ciele biblioterapie

4. Štruktúra biblioterapeutického programu a stretnutia

5. Funkcie literárneho textu využívané v biblioterapii

6. Metódy práce s literárnym textom/metódy biblioterapie (vonkajšie metódy, vnútorné metódy)

7. Vývin čitateľského záujmu

8. Práca s príbehom

9. Špecifiká biblioterapie u:

? detí so špecifickými poruchami učenia

? chorých, hospitalizovaných dospelých a detí

? seniorov

? osôb s psychiatrickým ochorením

? alkoholikov

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html