SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special education adults and seniors - methodology and didactics - OKNSP18135
Title: Edukační specifika dospělého věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKNS1S141B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Co-requisite : OKNSP18131
Pre-requisite : OKNSP18121
K//Is co-requisite for: OKNSP18131
Annotation - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Vzdělávání dospělých jako součást edukačního systému v ČR, současný stav a charakteristika systému VD, podpora mezinárocních dokumentů.. Celoživotní učení Aa právo na vzdělávání v dospělém věku, učící se společnost. Systémové mechanismy ve vzdělávání znevýhodněných osob s postižením v dospělém věku. Výběr z andragogiky a gerotagogiky pro speciální pedagogy, kvalifikace-rekvalifikace a pracovní uplatnění znevýhodněných osob, změny v akceptaci znevýhodněných osob, trénink sociálních dovedností, nezávislý život, volba oboru a vzdělávací cesty, metodika vzdělávání dospělých osob s postižením. Zájmové vzdělávání znevýhodněných osob: pojem, funkce, obsah. Zájmové vzdělávání a mimoškolské vzdělávání.Postavení zájmového vzdělávání ve struktuře vzdělávání dospělých s postiženíma v konceptu celoživotního učení.
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

BENEŠ, M. Úvod do andragogiky, UK Praha, 1997

MUŽÍK, J., Andragogická didaktika, Praha, Codex, 1998.

PALÁN, Z.: Výkladový slovník vzdělávání dospělých, DAHA Praha, 1997

PALÁN, Z., PAVLÍK: Vzdělávání dospělých v ČR 1997

SILBERMAN, M., 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Praha, Portál, 1997.

PIEPER, J.: Volný čas - vzdělání - moudrost, Křesťanská akademie Praha, Praha 1992

SPOUSTA, V.: Teoretické základy výchovy ve volném čase, Masarykova univerzita, Brno 1994

SPOUSTA, V.: Metody a formy výchovy ve volném čase, Masarykova univerzita, Brno 1996

VÁŽANSKÝ, M.: Základy pedagogiky volného času, Print-Typia, Brno 2001

VYMAZAL, J.: Masová komunikace a její prostředky ve výchově a vzdělávání dospělých.Praha: SPN, 1984

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html