SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pediatrics - OKNS1S102A
Title: Pediatrie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKNS3S106A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Marcela Litovová
Co-requisite : OKNS1Q105A, OKNS1S101A, OKNS1S103A, OKNS1S104A
Interchangeability : OPNS1S102A
Is co-requisite for: OKNS1S101A, OKNS1S103A, OKNS1S104A, OKNS1S119B, OKNS1Q105A, OKNS1S118B
Is pre-requisite for: OKNS1S107A
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)
Předmět předkládá vybrané kapitoly z pediatrie. Seznámuje studenty s riziky a chorobami dětského věku, se systémem léčebné a preventivní pediatrické péče. Zaměřuje se na růst a vývoj dítěte, jeho poruchy, na problematiku zevních a genetických příčin onemocnění, anomálií a vývojových vad. ke klíčovým tématům patří rizikový novorozenec a kapitoly týkající se patologie výměny látek a energie, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, onemocnění srdce a krevního oběhu, krevní choroby, nádorová onemocnění, onemocnění zažívacího ústrojí, dýchacích orgánů, ledvin a močových cest, poruchy imunity a alergická onemocnění, infekční nemoci.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (22.10.2018)
 • DOKOUPILOVÁ, M. A KOL. Narodilo se předčasně. Praha: Portál, 2016.  978-80-262-1072-6.
 • HONZÁK, R. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad 2017. 1. vydání, 352 s., ISBN 978-80-7429-912-4
 • KÁBRT, J. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-200-8.
 • KOTULÁN, J. Základy zdravotních nauk pro pedagogy. Brno: MU, 1999.
 • LEBL, J. a PROVAZNÍK, K. a HEJCMANOVÁ, L. Preklinická pediatrie. Praha: Galén, 2003.
 • MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7315-182-9.
 • TŮMA, S., HOŘÁK, J. Vrozené anomálie diagnostikované zobrazovacími metodami v dětském věku. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-67-9.
 • VOLF, V. a VOLFOVÁ H. Pediatrie I. Praha: Informatorium, 2010. 978-80-7333-021-7.
 • VOLF, V. a VOLFOVÁ H. Pediatrie II. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 978-80-7333-023-1
 • ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2327-9.
 •  Časopis Pediatrie pro praxi
Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)
 • Růst a vývoj dítěte, jeho poruchy.
 • Období dětského věku a jeho charakteristika.
 • Dědičnost a prostředí, zevní a genetické příčiny onemocnění, anomálie a vývojové vady.
 • Rizikový novorozenec.
 • Patologie výměny látek a energie, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, onemocnění srdce a krevního oběhu, krevní choroby, nádorová onemocnění, onemocnění zažívacího ústrojí, dýchacích orgánů, ledvin a močových cest, poruchy imunity a alergická onemocnění, infekční nemoci
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (22.10.2018)

Písemná práce na zadané téma z oboru s možností dvou oprav.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html