SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Kinanthropology - OKNQ1T119A
Title: Kinantropologie
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: http://MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11169#section-4
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Pre-requisite : OKNQ1B108A
Annotation -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)
Kinesis, anthropos, olympic philosophy, philosophy of body (sóma sarx, péxis), philosophy of the game, corporeal scheme as basis of philosophy of body from Merleau-ponty´s point of view, olympical philosophy, performance and its role today in sport
Aim of the course -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)

The goal is the understanding of problems in area motus, kinesis, in the philosophy of body, olympic philosophy, philosophy of game from Fink, corporeal scheme from Merleau Ponty´s point of view

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (23.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams - a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Odkaz – adresa - link

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab6206cfddc29402d96f079a19622c265%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=b4c8cc82-6587-47be-8376-5b385c8aaef5&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11169#section-4

Literature -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)

BEDNÁŘ, M. Pohyb člověka na biodromu: Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1665-0.

HENDL, J.; DOBRÝ, L. a kol. Zdravotní benefity pohybových aktivit: Monitorování, intervence, evaluace. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2000-8.

HODAŇ, B. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4064-5. S. 29-31.

Vol 19, No 2 (2015): Czech Kinanthropology 2/2015

Hogenová A.. Fenomén domova . Praha: Karolinum, 2013, 301 s. ISBN 978-80-7290-705-2.

Hogenová,A. K fenoménu stáří. Praha :Karolinum, 2013, 300 stran, ISBN 978-80-7290-593-5.

Hogenová, A. Fenomenologie a postmoderna.  Praha : Karolinum, 2015, 195 stran, ISBN 978- 80-7290- 818-9.

Hogenová, A, Tekutá doba a úkol myšlení.Praha : Karolinum, 2017, 160 stran, ISBN 978-80-7290-968-1.

Hogenová, A. K rozhovoru se sebou samým. Praha : Karolinum, 2017, 200 stran, ISBN 978-80-7290-4. 

Syllabus -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)

Kinanthropology as science

olympic philosophy

philosophy of game

philosophy of body

corporeal schemem basis of Merleau Ponty´s philosophy

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (14.09.2020)

1. Elaboration and presentation of seminar work.
2. Knowledge test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html