Selected aspects of mathematics education (videoclubs, CLIL) - OKNM3M035A
Title: Vybrané aspekty didaktiky matematiky (videoklub, CLIL)
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Teacher(s): PhDr. Hana Moraová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Pre-requisite : OKNM3M012A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to develop students' didactic knowledge of the content. Emphasis will be placed on the development of knowledge-based noticing and interpretation of what is seen through the analysis of video recordings of mathematics lessons. Students will learn about the specifics of teaching mathematics in a foreign language through the Integration of Non-Language Subjects and a Foreign Language (CLIL).
Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta 90 h


Přímá výuka
Prezenční studium: 20-24 h
Kombinované studim: 10 h

Příprava na výuku (samostudium literatury, práce se studjními materiály, průběžné úkoly): PS 56-52 h, KS 66 h

Příprava na zápočet 14 h

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (06.10.2023)
Literature - Czech

Literatura doporučená v kurzech didaktiky matematiky.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M. CLIL and Mathematics Education. In: Mathematics for Living. The Mathematics Education Into the 21st Century Project. A. Rogerson (ed.), Amman, Jordan, 2000, s. 226-230.
NOVOTNÁ, J., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., HOFMANNOVÁ, M. Teacher training for CLIL - Competences of a CLIL teacher. In: Proceedings SEMT 01. Ed. J. Novotná, M. Hejný. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2001, s. 122-126.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M., PETROVÁ, J. Using Games in Teaching Mathematics through a Foreign Language. In CIEAEM 53, Mathematical Literacy in the Digital Era. Ghisetti e Corvi Editori, 2001, s.129-131.
GARDELLA, F., TONG, V. Implications of Language Development in the Learning of Mathematics. Prague, 1999.
MARSH, D., LANGE, G. Implementing Content and Language Integrated learning. University of Jyvaskyla, 1999.
VONDROVÁ, Naďa, NOVOTNÁ, Magdaléna, PAVLASOVÁ, Lenka, ROBOVÁ, Jarmila, STARÁ, Jana and ULIČNÁ, Klára. Video-interventions: Bridges between theory and practice in pre-service teachers‘ development. Praha: Karolinum. 2020.

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)
Syllabus - Czech

Diskuse o shlédnutých videozáznamech z hodin matematiky z hlediska pojmů z kurzů didaktiky matematiky. 
Srovnání různých přístupů ke CLIL a ukázky výukových jednotek formou CLIL spojené s analýzou
Doplnění komunikačních dovedností týkajících se vyjadřování a organizace práce ve třídě
Rozšíření znalostí z metodologie o specifické rysy související s CLIL
Hodnocení při výuce metodou CLIL
Práce s autentickými texty při výuce CLIL

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen za aktivní účast na výuce, vypracování seminárních prací podle pokynů vedoucích kurzu.

Last update: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)