SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching practice at the secondary school with reflection - OKNM3M033A
Title: Souvislá praxe z matematiky na střední škole s reflexí
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 48 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNM3M012A
Annotation -
Teaching practice at a secondary school should provide future mathematics teachers with space for gaining additional experience with teaching mathematics and with the application of theoretical knowledge acquired within the framework of general and field didactics, pedagogy and psychology. Students' ability to reflect on their teaching will be developed directly at schools with the help of mentors and in reflective seminars at the faculty. They will become aware of what their own conception of teaching mathematics is, which areas of the teaching profession belong to their weaker points and which they should purposefully develop in the future. The materials that students will process in the preparation, implementation and evaluation of the practice will therefore be part of their didactic portfolio and will be further worked with in the course of Mathematics Education 2.
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Descriptors - Czech
Prezenční jednoobor Prezenční dvouobor Kombinovaný jednoobor
Odučené hodiny na škole 24 12 24
Reflexe s mentorem na škole 24 12 24
Reflektivní semináře na fakultě 24 12 10
Příprava na hodiny, vyhodnocení  48 24 48
Náslechy 12 8 12
Další činnosti na škole 30 15 24
Úkoly v Moodle 50 25 64
Celkem 212 108 206
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Literature - Czech

Literatura doporučená v kurzech didaktiky matematiky.
Učebnice matematiky různých nakladatelství.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Praxe je splněna, pokud student:

- odevzdá včas plán praxe dle pokynu vyučující

- odučí stanovený počet hodin za přítomnosti učitele ve škole

- plní další úkoly na škole dle Směrnice k praxi vydané Střediskem pro pedagogickou praxi a podle pokynů vyučující na fakultě

- splní úkoly vypsané v Moodle

- odevzdá vyplněný formulář přehledu praxe

- zúčastní se reflektivních seminářů

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Syllabus - Czech

Praktická výuka na střední škole.

Seznámení se s chodem školy a pedagogickými dokumenty.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Learning resources - Czech

Moodle kurz - link bude zaslán přihlášeným studentům.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html