Teaching practice at the primary school with reflection - OKNM3M023A
Title: Souvislá praxe z matematiky na základní škole s reflexí
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 48 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pre-requisite : OKNM3M012A
Interchangeability : OPNM3M023A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Teaching practice at the lower secondary school should provide students with opportunities to gain initial experience in the teaching of mathematics, to create and deepen basic didactic skills in diagnosis, assessment, communication, organisation and management of the educational environment, focusing on the educational field Mathematics and its applications. It is an opportunity for them to apply knowledge gained in pedagogy and psychology courses as well as in mathematics education courses. Students' ability to reflect on their teaching will be developed directly at schools with the help of mentors and in reflective seminars at the faculty. They will become aware of what their own conception of teaching mathematics is, which areas of the teaching profession belong to their weaker points and which they should purposefully develop in the future. The materials that students will process in the preparation, implementation and evaluation of the practice will therefore be part of their didactic portfolio and will be further worked with in the subject Didactics of Mathematics 2.
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Descriptors - Czech
Prezenční jednoobor Prezenční dvouobor Kombinovaný jednoobor Rozšiřující
Odučené hodiny na škole 24 12 24 12
Reflexe s mentorem na škole 24 12 24 12
Reflektivní semináře na fakultě 24 12 10 10
Příprava na hodiny, vyhodnocení  48 24 48 24
Náslechy 12 8 12 8
Další činnosti na škole 30 15 24 12
Úkoly v Moodle 50 25 64 25
Celkem 212 108 206 103
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Literature - Czech

Literatura doporučená v kurzech didaktiky matematiky.
Učebnice matematiky různých nakladatelství.

Last update: STEHLIKO (12.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Praxe je splněna, pokud student:

- odevzdá včas plán praxe dle pokynu vyučující

- odučí stanovený počet hodin za přítomnosti učitele ve škole

- plní další úkoly na škole dle Směrnice k praxi vydané Střediskem pro pedagogickou praxi a podle pokynů vyučující na fakultě

- splní úkoly vypsané v Moodle

- odevzdá vyplněný formulář přehledu praxe

- zúčastní se reflektivních seminářů

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Syllabus - Czech

Praktická výuka na základní škole.

Seznámení se s chodem školy a pedagogickými dokumenty.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)
Learning resources - Czech

Moodle kurz - link bude zaslán přihlášeným studentům.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (29.01.2022)