SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Project management with the support of ICT in education - OKNI1I117B
Title: Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Incompatibility : OKNI1I118B
Is incompatible with: OKNI1I118B
Annotation -
Last update: PaedDr. Eva Battistová (12.09.2017)
The aim of the subject of project management with the support of ICT in education is acquainting students with the methodology of plan and management of ICT projects taking into account the specifics of education. Students will get acquainted with the particular phases of the project life cycle, relevant management methodologies and ICT tools used to support project management. During the course the students will also gain practical skills in using these tools and application of these tools in specific situations.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (12.09.2017)

·        ARLOW, J., NEUSTADT, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, 2007, 2.vydání, ISBN: 978-80-251-1503-9.

·        DVOŘÁK, D. Řízení projektů. Brno: Computer PRESS, 2007. ISBN 978-80-251-1885-6.

·        SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: GRADA, 2006. ISBN 80-247-1501-5.

 ·        VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Praha, Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2.

Syllabus -
Last update: PaedDr. Eva Battistová (12.09.2017)

INFORMATION SYSTEM PROJECT (IS)

· Project, Specifics of IS projects

· Roles

· Life cycle of the project

PROJECT MANAGEMENT

· Methodologies, standards

· Tools

PROJECT WORKS

· Analysis

· Risks

· Project results

 · Testing, results control, iteration

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (14.09.2017)
 
Odevzdání semestrální práce s výstupy zadaného projektu a její obhajoba.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html