SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organic Chemistry II - OKNE2E104A
Title: Organická chemie II
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Incompatibility : OKB2309006
Interchangeability : OKB2309006
Is pre-requisite for: OKNE2E107A, OKNE2E117B, OKNE2E111B
Annotation -
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)
Organic chemistry is oriented on compounds of carbon, their classification, nomenclature, structure and properties, their use in practice. The second part deals with the chemistry of oxygen derivatives of hydrocarbons, nitrogen derivatives of hydrocarbons and sulfur derivatives of hydrocarbons, as well as the chemistry of compounds, which contain Si, P, B etc. and chemistry of organometallic compounds. The issue of organic chemistry is closed by a thematic unit – chemistry of heterocyclic compounds.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (02.02.2018)

Osvojení si základních poznatků o struktuře a vlastnostech organických sloučenin s perspektivou jejich praktického využití (příprava a reakce organických sloučenin, organická technologie, ekologie a toxikologie organických sloučenin, využití poznatků v dalších oborech, např. biochemii, molekulární biologii).

 

Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Povinná literatura:

McMurry, J.: Organická chemie. Brno - Praha: VUT - VŠChT, 2007

Červinka,O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie.  Praha: SNTL, 1980

Červinka, O., Doležal, S., Dudek, V., Fábryová, A., Hub, L.: Mechanismy organických reakcí.  Praha: SNTL, 1986

Doporučená literatura:

Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982

Pacák, J.: Stručné základy organické chemie. Praha: SNTL, 1978

Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997

LIŠKA, F.: Konstituce, konfigurace a konformace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠChT, 2008

Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005

Blažek, J., Flemr, V., Kolář, K., Liška, F., Zemánek, F.: Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2004

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Zkouška se skladá z písemné a ústní části. K ústní zkoušce je možné přistoupit, je - li úspěšnost v písemném testu min. 50%.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (02.02.2018)

1. Karboxylové kyseliny, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu karboxylových kyselin, mechanismy reakcí karboxylových kyselin, praktické aplikace, toxikologie karboxylovýchkyselin.
2. Substituční deriváty karboxylových kyselin, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu substitučních derivátů karboxylových kyselin, mechanismy reakcí substitučních derivátů karboxylových kyselin, praktické aplikace, toxikologie substitučních derivátů karboxylových kyselin.
3. Funkční deriváty karboxylových kyselin, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu funkčních derivátů karboxylových kyselin, mechanismy reakcí funkčních derivátů karboxylových kyselin, praktické aplikace, toxikologie funkčních derivátů karboxylových kyselin.

4. Funkční deriváty kyseliny uhličité, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu funkčních derivátů kyseliny uhličité, mechanismy reakcí funkčních derivátů kyseliny uhličité, praktické aplikace, toxikologie funkčních derivátů kyseliny uhličité.
5. Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu nitrosloučenin a nitrososloučenin, mechanismy reakcí nitrosloučenin a nitrososloučenin, praktické aplikace, toxikologie nitrosloučenin a nitrososloučenin.
6. Aminy, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu aminů, mechanismy reakcí aminů praktické aplikace, toxikologie aminů.

7. Hydraziny, hydroxylaminy, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu hydrazinů a hydroxylaminů, mechanismy reakcí hydrazinů a hydroxylaminů, praktické aplikace, toxikologie hydrazinů a hydroxylaminů.

8. Diazoniové soli, azosloučeniny, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu diazoniových solí a azosloučenin, mechanismy reakcí diazoniových solí a azosloučenin, praktické aplikace, toxikologie diazoniových solí a azosloučenin.
9. Organické sloučeniny síry, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu, organických sloučenin síry, mechanismy reakcí organických sloučenin síry, praktické aplikace, toxikologie organických sloučenin síry.

10. Organické sloučeniny fosforu a křemíku, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu, organických sloučenin fosforu a křemíku, mechanismy reakcí organických sloučenin fosforu a křemíku, praktické aplikace, toxikologie organických sloučenin fosforu a křemíku.

11. Organokovové sloučeniny, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu organokovových sloučenin, mechanismy reakcí organokovových sloučenin, praktické aplikace, toxikologie organokovových sloučenin.

12. Heterocyklické sloučeniny a jejich charakteristika, klasifikace heterocyklických sloučenin, příklady, heterocyklické sloučeniny v systému organických sloučenin, názvosloví heterocyklických sloučenin.

13. Heterocyklické sloučeniny kyslíku a síry, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu heterocyklických sloučenin kyslíku a síry, mechanismy reakcí heterocyklických  sloučenin kyslíku a síry, praktické aplikace,  toxikologie heterocyklických sloučenin kyslíku a síry.

14.  Heterocyklické sloučeniny  dusíku, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu heterocyklických sloučenin dusíku, mechanismy reakcí heterocyklických  sloučenin dusíku, praktické aplikace, toxikologie heterocyklických sloučenin dusíku.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (02.02.2018)

Předmět je zakončen zkouškou*, která se skládá z ústní části a písemné části (test – min.50% úspěšnost). Seminář je zakončen zápočtem (písemný test- úspěšnost  min.50%)

*zkouška je zaměřena na učivo organické chemie v celém rozsahu

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html