SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World literature - OKNC4L011A
Title: Světová literatura
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKNC3L011A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKNC4L031B
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (08.09.2022)
Předmět volně navazuje na Světovou literaturu v bakalářském cyklu. Cílem bude zamyšlení nad možnostmi zprostředkování světové literatury ve výuce, jež s sebou vždy nevyhnutelně nese otázku výběru a zúžené perspektivy na širokou oblast světové literatury. Základem bude práce s textem a diachronní přístup, který však lze produktivně narušovat tematickými či intertextuálními sondami. Budeme se ptát, jak zpřístupnit studentům časově vzdálená či literárně náročná díla a jak jazykové výtvory zasadit do společenského a kulturního kontextu, a přitom neulpívat na biografických datech. The course is closely related to World Literature in the Bachelor's degree. The aim will be to reflect on the possibilities of conveying world literature in the classroom, which always inevitably entails the question of choice and a narrowed perspective on the broad field of world literature. It will be based on working with the text and a diachronic approach, which can be productively disrupted by thematic or intertextual probes. We will ask how to make temporally distant or literary works accessible to students, and how to place linguistic creations in a social and cultural context without relying on biographical data.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (31.08.2021)

Cílem předmětu je dále upevnit předpoklady pro čtení poučené literární teorií a historií a rozvíjet opory pro interpretaci nad rámec bakalářském cyklu.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (08.09.2022)

Celková časová zátěž studenta

113,0

Odpovídající množství kreditů

4

Přidělené kredity

4

Zakončení

Zk

 

 

Přímá výuka

 

Přednášky:

2

Cvičení:

8

 

 

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

20 hodin

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Příprava hodiny

5 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (30.10.2021)

Literatura

Primární literatura (doporučená; výběr)

Anglický gotický román. Praha, Odeon 1970

Apollinaire, G.: Pásmo. Protis, Praha 1997.

Augustin: Vyznání, Praha, Kalich, 2012

Austenová, Jane: Pýcha a předsudek. Praha, Academia 2006

Balzac, Honoré de: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997

Beckett, S.: Čekání na Godota. Praha, Artur 2018.

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Praha, SNKLHU 1959

Bělyj, Andrej: Petrohrad. Praha, Odeon 1980

Béowulf, Praha, Jitro 2020

Boccaccio: Dekameron, Praha, Odeon 2017

Breton, A.: Manifesty surrealismu. Herrmann & synové 2005.

Brodskij, J. A.: Benátské strofy. Zblov: Opus, 2013

Broch, H. Náměsíčníci, Praha: Academia, 2012

Brontëová, Charlotte: Jana Eyrová. Frýdek-Místek: Alpress 2007

Bulgakov, M. A.: Mistr a Markétka, Praha: Odeon 2019

Byron, George Gordon: Poutník z Albionu. Praha, Československý spisovatel 1981

Calvino, I.: Neviditelná města, Praha: Dokořán, 2017

Camus, A.: Cizinec. Praha, Garamond 2015.

Carmina scholarium vagorum: písně žáků darebáků. Praha, Svoboda 1970.

Celan, P.: Sněžný part, Praha: Odeon, 1986

Coleridge, Samuel Taylor: Píseň o starém námořníkovi. Praha, Odeon 1984

Corneille, Pierre: Cid. Praha, SNKLHU 1956

Cortázar, J.: Nebe, peklo, ráj. Praha: Dokořán 2019

Dante Alighieri: Božská komedie, Praha, Academia 2009

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Praha, XYZ 2016

Dickens, Charles: Oliver Twist. Praha, Academia 2009

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dumas, Alexandre: Tři mušketýři. Praha, SNKLHU 1956

Eco, U.: Jméno růže. Praha, Argo 2016.

Eliot, T. S.: Pustina a jiné básně, Praha, Odeon 1967.

Epos o Gilgamešovi, Praha, NLN 2018

Faulkner, W.: Hluk a vřava, Praha: Odeon 1997.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Homér: Ilias, Praha, Academia 2010

Homér: Odyssea, Praha, Academia 2012

Jako když dvoranou proletí pták: antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700 - 1100). Praha, Triáda 2009

Molière: Lakomec. Praha, Artur 2016

Montaigne, Michel de: Eseje, Praha, Arbor Vitae 2021

Montesquieu, Charles Louis: Perské listy. Praha, Odeon 1989

Pascal, Blaise: Myšlenky. Praha, Mladá fronta 2000

Petrarca: Sto sonetů Lauře, Praha, Vyšehrad 2015

Píseň o Cidovi. Praha, Práce 1994

Putování za svatým grálem, Praha, Triáda 2006

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Praha, Odeon 1968

Russeau, Jean-Jacques: Vyznání, Praha, Rybka Publishers 2017

Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sayera, Dobrodružství Huckelberryho Finna, Odeon 1976

Voltaire: Candide, Praha, XYZ 2009

 

Sekundární literatura

Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Boileau-Despréaux, Nicolas: Umění básnické. In: O umění básnickém a dramatickém. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1997

Burke, Peter: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, Mladá fronta 1996.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Collins, R.: Mánie: sex, drogy & literatura: příběh bouřliváků a buřičů, kteří zahájili kulturní revoluci. Praha, Metafora 2013.

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 199

Černý, V.: Francouzská poezie 1918–1945: Deset kapitol o moderní francouzské poezii, Praha: Kra, 1994.

Duval, J.-F.: Kerouac a Beat Generation. Hodkovičky, Pragma 2014.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Forbelský, J. – Sánchez, J. A.: Španělská moderní literatura 1898–2015. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

Heinrichová, N. – Hrdličková, j.: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

Hilský, M.: Modernisté. Praha: Argo, 2017.

Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS 1989.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha: Vyšehrad, 2005.

Housková, A. – Svatoň, V. (eds): Pokusy o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016.

Housková, A.: Imaginace Hispánské Ameriky: Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech, Praha: Torst, 1998.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi, Praha: KANT, 2006

Jelínková, Eva: Echa expresionismu: Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

Krolop, Kurt: Studie o německé literatuře. Praha: Triáda, 2018.

Lagarde, André, Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Lukavská, E.: Zázračné reálno a magický realismus. Brno, Host 2003.

Nadeau, M.: Dějiny surrealismu. Olomouc, Votobia 1994.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Ondráš, František. Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby, in: týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Pokorný, Jindřich: Kniha o Faustovi, Praha: Mladá fronta, 1982.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Taine, Hippolyte: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (08.09.2022)

Témata:

1) světová literatura

2) stoffgeschichte

3) intertextualita

4) světová republika literatury

5) romantismus a realismus

6) literatura 20. a 21. století

7) kontroverzníá tituly

8) možnosti výuky světové literatury

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (07.10.2022)

Práce během semestru, průběžná příprava, četba zadané literatury. Písmená příprava hodiny založená na komparaci dvou (či více) děl světové literatury.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (08.09.2022)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4453

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html