SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Hominin ethology and sociobiology - OKNB1B119B
Title: Etologie a sociobiologie homininů
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Interchangeability : OKN1302038
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (14.05.2019)
The aim is to give the most important knowledge from the ethology of higher primates with special attention to the behavior and sociobiology of hominids – that is, great apes and humans. In particular, attention will be paid to: basic concepts of behavioral ecology and sociobiology, principles of shaping the social structure of individual groups of primates, communication of primates, importance of agonist behaviour for maintaining social Structure, instrumental behaviour and the emergence of cultural traditions, the drawing activities of primates, and the problem of evolution of behavior and relation to human behavior – common and different mechanisms of behavior. The seminar will provide interconnected information from behavioral ecology and sociobiology of primates, with a particular regard to the importance and evolution of behaviour and social struture in natural environment conditions, an also in humans. The main topics are devoted to social systems and systems of mating, evolutionary processes and adaptations in primates, food behaviour and their influence on the development of social structure of individual types of hominids including humans. One important aspect is also the development of cognitive processes, learning and behavior related to the development of intelligence in ontogeny and phylogeny in hominids. Special emphasis will be placed on didactic and propedeutic aspects of the subject and its application in school, for example, when working with children and youth, as well as the practical mastering of elementary ethological methods and methodology and their implementation into school practice – For example, basic behavioral and social analysis of a particular class.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (02.01.2020)

Cílem je teoretické i praktické zvládnutí nejdůležitějších poznatků z etologie vyšších primátů se zvláštním zřetelem na chování a sociobiologii hominidů – tedy velkých lidoopů a člověka s ohledem na jejich uplatnění v praxi.

 

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (27.03.2019)

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 Evoluce, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.
Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 Catarrhina - opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.
Vančatová M. 2009. Základy etologie člověka a primátů. Fakulta Humanitních Studií UK v Praze https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua
Vančata V., Vančatová M. 2007. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominidů In. Jaroslav Malina a kol - Kruh prstenu – Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnoti, Díl 1., str 19 - 72. Akademické nakladatelství CERM, Brno. ISBN 978-80-7204-494-8. 1150 pp.
Aureli, F., de Waal, F. B. M. (Eds.). 2000. Natural conflict resolution.University of California Press,
Dunbar, R. I. M. 1988.Primate Social Systems. Cornell University Press,.
Harcourt, A. H., de Waal, F. B. M. (Eds.) 1992. Coalitions and alliances in humans and other animals. Oxford University Press,.
Kappeler, P. M. (Ed.) 2000. Primate males – causes and consequences of variation in group composition. Cambridge University Press.
Krebs, J. R., Davies, N. B. (Eds.) 1997. Behavioural Ecology – an evolutionary approach (fourth edition). Blackwell Science Ltd.
Lee, P. C. (Ed.). 1999. Comparative Primate Socioecology. Cambridge University Press.
Povinelli, D. J. 2000. Folk physics for apes – the chimpanzee’s theory of how the world works. Oxford University Press,
Smuts, B. B., Cheney, D. L., Seyfart, R. M., Wrangham, R. W., Strushaker, T. T. (Eds.) 1987. Primate Societies. The University of Chicago Press.
Van Schaik, C. P. Jandon, CH. H. (Eds.) 2000. Infanticide by males and its implications. Cambridge University Press,

 

Strudijní opory

https://sites.google.com/site/vancatanovy/eto-ekologie-a-sociobiologie-hominidua

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (27.03.2019)

Odevzdání tří didakticky orientovaných seminárních prací/pracovních listů nebo projektů a komentáře k videomateriálům minimálně 5 dnů před termínem rozpravy.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (02.01.2020)

1) Úvod do předmětu primatologie, stručný přehled systematiky primátů, etologie primátů - základní definice, principy a přístupy, dála pak metodologie zkoumání chování primátů v přírodě a v zajetí
2) Základní typy chování - definice, vztahy, význam, ontogeneze chování, základní typy sociální struktury a její vytváření, životní historie - definice a význam pro vývoj chování primátů
3) Naši nejbližší příbuzní - Hominoidea - rozšíření a ekologie, giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi - základní definice jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští lidoopi;
4) Hylobatidae - giboni a siamangové - giboni a orangutani - chování a sociální struktura, orangutani - chování a sociální struktura, giboni a orangutanů
5) Afričtí lidoopi - gorily a šimpanzi - sociální struktura, chování a ekologie, gorila - srovnání chování, ekologie a sociální struktury jednotlivých poddruhů goril
6) Šimpanzi a jejich zvláštnosti ekologie a chování, chování a sociální struktura, šimpanz učenlivý a šimpanz bonobo- ekologie, chování a sociální struktura
7) Vliv ekologických faktorů na chování a sociální strukturu, chování primátů v zajetí - význam obohacování životního prostředí - sterilní vězení nebo imitace přírodních podmínek,
8) Vliv člověka na chování primátů v zajetí i v přírodě, vznik patologických forem chování v zajetí
9) Komunikace primátů, typy komunikace - pachová, zvuková, neverbální, symbolická - experimenty s lidoopy - komunikace s člověkem - AMESLAN (posunková řeč), symboly v komunikaci
10) Agonistické chování - agonistické chování jako komunikace,
11) Postkonfliktní chování - usmiřování a utěšování, vliv charakteru sociální struktury a ekologie na postkonfliktní chování, vytváření koalic a aliancí, příklady - paviáni, makakové a šimpanzi
12) Agresivní chování a jeho patologie, infanticida (zabíjení mláďat) a kanibalismus u primátů: patologie chování nebo reprodukční strategie? Infanticida v zajetí a v přírodě.
13) Faktory ovlivňující výskyt infanticidy - densita populace, osobní zkušenosti jedince, nestabilita sociální struktury, patologie, příklady u hulmanů, makaků, paviánů a šimp

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (27.03.2019)

Podmínkou pro studenty kombinovaného studia ke klasifikovanému zápočtu je odevzdání tří didakticky orientovaných seminárních prací/pracovních listů nebo projektů a komentáře k videomateriálům minimálně 5 dnů před termínem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html