SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching methods and techniques in physical education with practice - OKMN0T268B
Title: Didaktika TV s praxí
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Incompatibility : OKMN0T201B
Pre-requisite : OKMN0H202B, OKMN0N204B, OKMN0V203B
Annotation -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.05.2019)
Overview of theoretical and practical information and skills for teaching PE in elementary schools. Lifestyle, children needs, healthy oriented PE,ontogenesis of kinetic, Motions skills, forms, methods and procedures, organization in PE, interesting forms. Practical work with children and analysis of lessons.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.05.2019)

Based on theoretical and practical knowledge and skills for teaching the first TV Wed School to acquire practical work with children.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka 10 hodin

Příprava na konzultace 20 hodin

Zpracování úkolu 30 hodin

Příprava za zkoušku 30 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.05.2019)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JČU, 2001.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Syllabus -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.05.2019)

Theoretical courses - physical education in "General education programme for primary education", health, healthy life style, child and its needs, development of motor skills, forms, methods, styles of directing PE. Diagnostic methods. Practice - application of theory using evaluation. Requirements - active attendance, leading a lesson, elaborating three writing plans. Oral exam.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.05.2019)

Requirements to the course (credit or tests) clearly based on the syllabus content, annotations, and the announced-studied in the literature describe the subject in SIS and are further refined the teacher at the beginning of the semester.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html