SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Psychology - OKMN0Q105A
Title: Základy psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Guarantor: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Teacher(s): PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKMN0Q115A
Annotation -
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (29.10.2019)
Annotation: Introduction to the study of psychology, basic concepts of general psychology and personality psychology, definition of personality, conception and theory of personality, personality structure, basic characteristics, temperament, character, abilities, dynamics of personality, motives of human behavior. Students will gain initial knowledge of the theoretical foundations of the structure and dynamics of personality, especially with the emphasis on the possibility of applying knowledge to teaching practice (child personality, teacher personality, cognition, motivation, skills development, learning issues, etc.).
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (29.10.2019)

Cíl kurzu : porozumět organizaci a dynamice duševního života jedince, orientovat se v terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti. Získat orientaci v teoriích osobnosti, které významně ovlivnily myšlení ve 20. a 21.století. Umět aplikovat tyto poznatky na důsledky v pedagogickém procesu i psychologii žáka. 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (29.10.2019)

 

Povinná literatura: 

Fontana, D., Psychologie ve školní praxi. Portál: Praha,  2014.  (i jakékoliv starší vydání)

Rizšiřující literatura: 

Atkinson, R.L. et al., Psychologie, Portál, Praha 2007
Balcar,K., Úvod do studia psychologie osobnosti,SPN Praha 1982
Calvin,S.H., Gardner, L., Psychológia osobnosti, SPN Bratislava, 1997
Čáp,J., Mareš, J., Psychologie pro učitele, Portál, Praha 2001
Drapela,V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997
Fontana, D., Psychologie ve školní praxi, (část I - III), Portál, Praha 1997
Helus,Z., Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha 2004
Kolaříková, O., Problémy struktury osobnosti, Academia, Praha 1981
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum Praha 2004
Mikšík, O., Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum Praha 20078
Miscel,W., Introduction to Personality, Harcourt Brace, New York 1993
Nakonečný, M., Psychologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Nakonečný, M., Základy psychologie osobnosti, Management Press, Praha 1993
Nakonečný, M., Motivace lidského chování, Academia, Praha 1996
Plháková, A.,Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan, P., Psychologie osobnosti, Grada, Praha 2007
Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání, Barrister a Principal, Brno 2002

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (29.10.2019)

Kurz je určen výhradně pro studující oboru učitelství pro 1.stupeň základní školy. Ve standardní trajektorii v 1. semestru, pro specializaci (Aj) ve 3. semestru studia. 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (29.10.2019)

Kurz ukončen zápočtovým testem. Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury. Koncipován jako kombinace formulace vlastních odpovědí studenta a volby správné odpovědi z několika nabízených distraktorů. Časová dotace - cca 30 minut. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html