Intruduce to political science - OKMN0O285C
Title: Úvod do politologie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (40)
summer:unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)
Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

Seznámit se základními tématy politologie.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

Křížkovský,L., Adamová,K.:Politologie. Codex, Praha 1997.
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

1. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

2. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

3. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

4. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

5. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy voleb

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (09.01.2020)

Nastudovat témata z přednášek . Dále přečíst 1 práci, o ní napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet  je ústní.: diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z přednášek