SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Personal and Professional Development - OKMN0N169A
Title: Osobní a profesní rozvoj
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0N156A
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (27.03.2019)
The course focuses on the continuity of the personal and professional development of the students of teaching, reflects, deepens and extends the professional knowledge and skills of the students and contributes to the development of their professional identity. It focuses on the dilemmas and behavior of future teachers in conflict with each other, adults and students. In the section dedicated to the educational portfolio, it focuses on working with students' materials developed during the course of study, reflects them and integrates the results of student learning to date in favor of the development of the professional competences of teaching staff. The dilemmas and conflicts between student conflicts and portfolio work go beyond the process of learning and evaluating students in primary school.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (04.03.2023)

Studijní zátež:

přímá výuka: 8 hodin

plnění úkolů: 15 hodin

samostudium: 27  hodin

moodle podpora: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5719

klíč z zápisu získají studující v rámci přímé výuky

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (27.03.2019)

Povinná literatura:

GORDON, T. Škola bez poražených. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-006-5.

HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-0221-9.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A., MAZÁČOVÁ, N., KARGEROVÁ, J. a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2015. ISBN 978-80-7290-832-5.

TOMKOVÁ, A. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, v tisku.

 

 

Doporučená literatura:

KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2010. ISBN 80-901873-7-4.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, J., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd.2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0220-2.

LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: Příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.

PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.

ROSENBERG, M. B. Nenásilná komunikace. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0530-2.

TOMKOVÁ, A. Práce s žákovským portfoliem v primární škole. In KOŠŤÁLOVÁ, H. a kol. Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha: Verlag Dashofer, 2005 s.1 - 11. ISBN  80-86897-00-1.

BÁRTOVÁ, Z. Jak zvládnout stres za katedrou. Praha: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-110-7.

ALDORTOVÁ, N. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Praha: Práh, 2010.ISBN: 978-80-72522-87-3-.

KNOBLAUCH, J. Cíle v pracovním i v osobním životě. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0346-9.

KUNEŠ, D. Sebepoznání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-541-7.

TOMKOVÁ, A. Portfolio v pregraduální přípravě učitelů primární školy. In SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004, s. 180-190. ISBN 80-7315-081-6.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (29.01.2023)

metody osobnostního a sociálního rozvoje, reflexe, diskuse, analýza materiálů, práce s literaturou

Syllabus -
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (29.01.2023)

The teaching of the subject includes the topics:

1. Reflection and self-reflection of the student's/prospective teacher's journey so far, strengths and weaknesses, personal and professional development plan

2. Teaching portfolio as a tool for teacher training and further professional development and preparation for CPD

3. Communication of a teacher in a challenging pedagogical situation with students, parents and colleagues

4. Psychohygiene of the student and teacher, preparation for coping with a challenging situation in the context of studies, prevention and intervention of teacher burnout syndrome

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (29.01.2023)

účast nejméně na jednom bloku přímé výuky

splnění dílčích úkolů z obou témat kurzu ve stanovených termínech

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html