SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Creative Workshop I: Music Structure - OKMN0H214B
Title: Tvůrčí dílna I: struktura hudby
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Incompatibility : OKMN0H202B
Pre-requisite : OKMN0H206B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Is pre-requisite for: OKMN0H218B, OKMN0H222B
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (22.09.2019)
Presentation of the most frequent form units that are used in teaching HV at primary and secondary schools. Practical treatment of music as an object of listening and interpretation. Musical instruments science with a focus on musical instruments in music education.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Osvojení poznatků o hudebních nástrojích a hudebních formách. Sluchové rozeznávání jednotlivých nástrojů, praktické ovládnutí základních stavebných mechanismů malých forem a tvořivá práce s nimi.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (29.01.2023)

2 kredity/60 hod.:

Přímá výuka: 8 hod.

Nepřímá výuka (e-learning): 40 hodin

Příprava na zápočet: 12 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Základní literatura:

KURFÜRST, P. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: TOGGA, 2002. 1168 s. ISBN 80-902912-1-X.

MODR, A. Hudební nástroje, 9. vyd. Praha: Edition Bärenreiter, 2002, 283 s. ISBN 80 -86385-12-4.

ZENKL, L. ABC hudebních forem. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1990. 256 s. ISBN 80-7058-174-3.

JANEČEK, K. Hudební formy. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1955. 491 s.

HURNÍK, I.: Umění poslouchat hudbu.  Cyklus gramofonových desek. Praha: Supraphon, 1972.

 

Doporučená literatura:

BRITTEN, B. Průvodce mladého člověka orchestrem. Variace a fuga na Purcellovo thema.

COLE, W. The Form of Music. 2. vyd. London: The Associated Board od the Royal Schools of Music, 1997. 182 s. ISBN 1-86096-027-8.

JIRÁK, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. vyd. Praha: Panton, 1985. 411 s.

RAGS, J. Ob analize perioda. In: Voprosy metodiki prepodavanija muzykal´no-teoretičeskich disciplin, s. 41 – 84.

RYCHLÍK, J. aj. Moderní instrumentace, 1. vyd. Praha: Panton, 1968, 685 s.

KLEMENT, M. Nástroje symfonického orchestru, Praha: Panton, 1961, 210 s.

KELLER, J. Sólo pro dva mistry, Praha: Albatros, 1982,  126 s.

SPOSOBIN, I. V. Muzykaľnaja forma. 1. vyd. Moskva: Muzyka, 2002. 399 s. ISBN 5-7140-0657-7.

 

Povinné nahrávky skladeb:

PROKOFJEV, S. Péťa a vlk.

RAVEL, M. Bolero.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (31.01.2023)

1. Z čeho se dělá hudba? Hudebně výrazové prostředky. Ilja Hurník: Umění poslouchat hudbu.

2. Instrumentace. M. Ravel: Bolero. Klasifikace hudebních nástrojů, vývoj orchestru.

3. Rozsazení hráčů v symfonickém orchestru. Místopis českých symfonických orchestrů, operních divadel, konzervatoří a vysokých hudebních škol.

4. Strunné nástroje – charakteristika, historický vývoj, způsoby hry, tvorba tónu.

5. Dechové nástroje - charakteristika, historický vývoj, způsoby hry, tvorba tónu.

6. Bicí nástroje - charakteristika, historický vývoj, způsoby hry, tvorba tónu, zvukové možnosti.

7. Formotvorné elementy a jejich úloha ve skladbě celku, forma a tektonika. Motiv, téma figura, běh, perioda, dvojperioda.

8. Malá jednodílná, dvoudílná, třídílná forma. Improvizace v rámci malých písňových forem. Velká jednodílná, dvoudílná, třídílná forma.

9. Vokálně-instrumentální formy od baroka po současnost (opera, oratorium, melodram ad.)

10. - 11. Instumentální formy od baroka po součanost (suita, concerto grosso, variace, rondo, sonátová forma, sonátový cyklus, symfonická báseň ad.)

12. Strukturální a sémantická analýza poslechových skladeb.

 

Seznamování s hudebními formami spočívá ve 2 stěžejních oblastech:

a) rozboru poslechových skladeb z hlediska vymezení vztahů mezi formotvornými elementy, tektonickými funkcemi, jejich úlohou při poslechových činnostech a tedy při komunikaci s uměleckým dílem;

b) v kreativním vokálním a instrumentálním ovládnutí tvorby jednoduchých formových útvarů, jež slouží jako samostatně koncipovaná hudební sdělení a jako průprava k činnostem poslechovým.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Písemný test prověřující znalosti z oblastí uvedených v sylabu.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

E-learning: MOODLE pro výuku 1

Název kurzu: Tvůrčí dílna I: struktura hudby

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html