SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Rhetorics - OKMN0C108A
Title: Řečové dovednosti učitele
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Guarantor: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
P//Is pre-requisite for: OKMN0C116A
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)
The aim of the subject is to improve personality qualities of the individual, his communication competence as a precondition for acquiring pedagogical abilities of teachers. Teacher as a speech model, speech technique, respiration, speech respiration, fonation, articulation, ortophony of Czech language, vocals, consonants, non-language information in speech act, communicational aim and its realization, speech culture, pragmatic aspects of communication, cooperative communication, politeness.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.03.2019)

Povinná literatura:

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011.

HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.

HŮRKOVÁ, Jarmila. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995.

ŠTĚPÁNÍK, Stanislav, VLČKOVÁ, Jana. Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku. Plzeň: Fraus. 2018.

Doporučená literatura:

SKARNITZL, Radek, VOLÍN, Jan, ŠTURM, Pavel. Zvuková báze řečové komunikace. Praha: Karolinum. 2016.

VLČKOVÁ, Jana. Rétorika, Ortoepie. In HÁJKOVÁ, Eva (Ed.). Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2017.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (07.11.2019)

Účast na seminářích (tolerovaná absence 25 %), plnění průběžných úkolů dle požadavků vyučujícího, přednesení závěrečného mluveného projevu dle parametrů. Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5770

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html