SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Discrete Mathematics - OKMM1M115A
Title in English: Diskrétní matematika
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKMM2M109A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)
Hlavní témata: Pravidlo součtu a součinu Permutace Kombinace Variace Diskrétní pravděpodobnost Základní pojmy teorie grafů Stromy. Kostra grafu. Hledání optimální cesty. Souvislost grafu, vzdálenost v grafu, uzavřené tahy, Hamiltonovské a Eulerovské grafy. Rovinné grafy a mapy. Eulerův vzorec. Barvení grafu.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kombinatoriky a teorie grafů a na několika vybraných tématech ukázat specifické způsoby myšlení v tomto oboru. Bude zdůrazněna motivace praktickými problémy a účinnost jejich řešení. Především v kombinatorice je důraz položen na didaktickou stránku celé problematiky.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

NEŠETŘIL, J. Teorie grafů. Praha: SNTL, 1979.

MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha: Matfyzpress, 2000

CALDA, E., DUPAČ, V. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Matematika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2003, ISBN 80-7196-147-7.

CALDA, E. Kombinatorika pro učitelské studium. Praha: MatfyzPres. 1996.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

Workshop

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (05.09.2019)

Student prokáže schopnost řešit náročnější kombinatorické úlohy, představit srozumitelně různé postupy vedoucí k jejich vyřešení a schopnost nalézt chybu v nesprávném postupu. Toto demonstruje vystoupením u tabule v rámci semináře, nebo odevzdáním seminární práce dle zadání vyučujícího.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kombinatoriky a teorie grafů a na několika vybraných tématech ukázat specifické způsoby myšlení v tomto oboru. Bude zdůrazněna motivace praktickými problémy a účinnost jejich řešení. Především v kombinatorice je důraz položen na didaktickou stránku celé problematiky.

 

Hlavní témata:

Pravidlo součtu a součinu

Permutace

Kombinace

Variace

Diskrétní pravděpodobnost

Základní pojmy teorie grafů

Stromy.  Kostra grafu. Hledání optimální cesty.

Souvislost grafu, vzdálenost v grafu, uzavřené tahy, Hamiltonovské a Eulerovské grafy.

Rovinné grafy a mapy. Eulerův vzorec.

Barvení grafu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html