SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foreign language for teachers - English - OKBZ1A013B
Title: Cizí jazyk pro učitele – anglický jazyk
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Incompatibility : OPBA3A011A, OPBA3A021A, OPBA4A011A, OPBA4A021A
Annotation -
Last update: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)
The course focuses on the interpretation and deepening of students' knowledge after secondary chool with a focus on specific language skills: listening and conversation (expressing attitudes, opinions, disagreements, etc.), grammatical structures and expanding active vocabulary with a focus on the school environment. Students are introduced to the practical use of didactic and methodological techniques, methods of testing, etc.). Different ways of practical use of audio and video materials in teaching.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)

McCarthy, Michael, O´Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0521527279

Murphy, Raymond. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107539334 

Redman, Stuart. English Vocabulary in Use: Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 978-3125332331

Turnbull, Joanna, Bradbery, Jennifer, Deuter, Margaret. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0194799485

Aktuální doplňkové materiály

Moodle

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)
Tématické okruhu kurzu:
1. Úvod do rozličných školních systémů v anglicky mluvících zemích, základní terminologie týkající se školství.
2. Jazyk ve třídě, pokyny a instrukce, zadávání testů, základní terminologie týkající se známkování a testování.
3. Dilemata a řešení problémů - modální slovesa a jejich využití při řešení problémů ve třídě.
4. Tvorba prezentací a prezentační dovednosti: slovní zásoba a gramatika nutná ke správné prezentaci.
5. Dodatečná gramatika a slovní zásoba týkající se školního prostředí - prostupuje všemi předcházejícími moduly.
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)

-credit test covering grammar and vocabulary from the course, passing point 70% (1 extra resit)

-giving a presentation on a chosen topic

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Petr Lašťovička (09.12.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8477 (volný přístup)

MS Teams - vždy nově utvořený pro aktuální semestr. Zde se ukládají prezentace a jakékoliv dodatečné materiály.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html