SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Protection in Emergency - OKBY4P051B
Title: Ochrana člověka za mimořádných událostí
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Pre-requisite : OKBY4P033A
Annotation -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (06.09.2023)
Within the subject, students are provided with the latest theoretical information concerning the protection of the population during emergencies, which is important for the preparedness of teaching staff to deal with extreme situations they may encounter in the course of their teaching experience.
Aim of the course -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (06.09.2023)
The aim of the subject is to provide students with the latest theoretical information concerning the protection of the population during emergencies.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 135 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 16 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 15 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 17 hodin. Tvorba seminární práce 20 hodin. Příprava na klasifikovaný zápočet 35 hodin.

Literature - Czech
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (06.09.2023)

ŠÁNDOR, A. Jak přežít nejen teroristický útok. Praha: AUTREO, 2017

BALABÁN, M. & STEJSKAL, L. . Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum UK, 2010.

KOPECKÝ, M., TILCEROVÁ, E. & ŠIMAN, J.  Ochrana člověka za mimořádných událostí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc,.2014.

Bezpečnostní strategie ČR. .Praha: MZV, 2019.

Škola a neštěstí: Jsme připraveni! Metodika pro školy a školská zařízení. on-line [cit. 6.9.2023]. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/sites/default/files/obsah/super-obsah/mimoradne-situace-ve-skolach-prakticke-rady/soubory/metodikaskolaanestestijsmepripraveni2023.pdf

ANTUŠÁK, E. & VILÁŠEK, J. Základy teorie krizového managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 

BERANOVÁ, E. & et. al. První pomoc není věda. Praha: Český červený kříž, (2017).

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (06.09.2023)


1. Producing all the tasks assigned to the subject at Moodle and submitting them on a predetermined date (it is necessary to obtain a minimum of 60 bps from each ongoing task).

2. Credit test: pass rate in credit test (min. 75%). One due date and two remedial dates for the credit test are possible.

Syllabus -
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (06.09.2023)

1. Definition of  "emergencies" and their division.

2. State's role in managing selected emergencies.

3. Basic guidelines for the population in the event of an emergency.

4. Description, causes, consequences and protection of humans from natural emergencies.

5. Description, causes, consequences and protection of the population from anthropogenic emergencies.

6. Description, causes, consequences and protection of the population from radiation emergencies.

7. Description, causes, consequences and protection of the population from terrorist attack.

8. Basic pre-medical first aid in the event of an emergency.

9. The most common emergencies in school and their solutions.

10. Activities of the Integrated Rescue System.

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (11.09.2023)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

1. 1. Vypracování všech úkolů zadaných k danému předmětu v Moodle a jejich odevzdání v předem daném termínu (nutné získat minimálně 60 b. z každého průběžného úkolu). Protože je předmět hodnocen 5 kredity, bude pro úspěšné  absolvování předmětu třeba vypracovat i zápočtovou práci na předem domluvené téma a odevzdat jí v předem domluveném termínu.

Pokud nebudou všechny zadané úkoly odevzdány v Moodle v uvedeném termínu nebo student z každého průběžného úkolu nezíská min. 60 b., nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplní tak všechny požadavky ke klasifokovanému zápočtu.

Ze závažných důvodů si student může před daným termínem odevzdání úkolu do Moodle písemně (e-mailem) požádat o  posunutí termínu odevzdání na jiný, předem určený, termín.

 

3. Zápočtový test: úspěšnost v zápočtovém testu (min. 75 %). Je možný jeden řádný termín a dva opravné termíny zápočtového testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html