SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Arts Education for Educators - OKBV3V026A
Title: Výtvarná výchova pro vychovatele I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Teacher(s): MgA. Michaela Kuříková
Pre-requisite : OKBV3P011A
Is pre-requisite for: OKBV3T036A, OKBV3V035A
Annotation -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (07.02.2022)
The course foucses on defining the subject of Art Education, its structure and aims. It focuses on gallery and museum education in the context of leissure time activities. The course foucses on the cultural heritage. It reflects on the development of a child and its creativity and points out the importanece of the context of art and. It presents important steps in didactical planning.
Descriptors - Czech
Last update: MgA. Michaela Kuříková (16.02.2024)

12 hodin přímé výuky

35 hodin samostudium

25 hodin příprava na cvičení

45 hodin průběžné úkoly a reflektivní deník

Literature - Czech
Last update: MgA. Michaela Kuříková (05.03.2023)

KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů. Univerzita Karlova v Praze –Pedagogická fakulta. Praha: Nakladatelství a vydavatelství KREACE, s. r. o., Praha, 2012, s. 41-49. ISBN 978-80-7290-548-5.

KITZBERGEROVÁ, Leonora. Didaktika výtvarné výchovy [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakult, 2014 [cit. 2020-03-06]. ISBN ISBN 978-80-7290-667-.

HAZUKOVÁ, Helena a Pavel ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK Ped F, 2005.

Syllabus - Czech
Last update: MgA. Michaela Kuříková (16.02.2024)

1. předmět výtvarná výchova v kontextu vychovatelské praxe

2. cíle výtvarné výchovy

3. prostředky realizace cílů výtvarné výchovy

4. hodnocení a reflexe ve výtvarné výchově

5. galerijní a muzejní edukace

6. inkluzivní prvky výtvarné výchovy

7. oborový kontext výtvarné výchovy

Course completion requirements - Czech
Last update: MgA. Michaela Kuříková (30.01.2023)

účast na přednáškách

odevzdání reflektivního deníku (zahrnujícího průběžné úkoly ze seminářů)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html