SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Preparation and submission of a bachelor thesis - OKBV3P064A
Title: Příprava a odevzdání bakalářské práce (vychovatelství)
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (9999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3P011A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petr Svoboda (18.12.2019)
Předmět je věnován individuální práci vedoucího semináře se studenty. Po odevzdání bakalářské práce a vložení do SISu se předmět označí za splněný. Předmět zapisuje do indexu vedoucí práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Petr Svoboda (18.12.2019)

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (16.10.2023)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám. Přímá výuka včetně přípravy 12 hodin, samostudium literatury (za celý semestr) 20 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 20 hodin. Seminární práce 28 hodin.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petr Svoboda (18.12.2019)

Dle tématu bakalářské práce.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Petr Svoboda (18.12.2019)

Individuální práce studenta s vedoucím bakalářské práce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petr Svoboda (18.12.2019)

Poté, co student  zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.03.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=8988

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html