SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar for preparation of a bachelor thesis - OKBV3P055A
Title: Seminář k přípravě bakalářské práce (vychovatelství)
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3P011A
Annotation -
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (26.01.2024)
The subject is a preparatory work for the creation of a bachelor's thesis. It deals with the rules of writing a professional text, the processing of professional sources, empirical investigation and its interpretation, respectively the processing of a professional development portfolio.
Aim of the course -
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (26.01.2024)
The student will explain the requirements and structure of the bachelor thesis. He will distinguish the rules of writing a professional text, using examples to explain ethics and the form of processing professional sources. It formulates examples of the objective and method of empirical investigation and the possibility of interpreting the results. It argues in an oriented manner the opportunities for processing a professional development portfolio.
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (16.10.2023)

Předmět má  5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám. Přímá výuka 12 hodin včetně přípravy, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 30 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 30 hodin. Seminární práce 48 hodin.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (26.01.2024)

UNIVERZITA KARLOVA. Elektronické informační zdroje UK [online]. 2018 [cit. 2018-01-04]. Dostupný z:  http://knihovna.pedf.cuni.cz/eiz.htm

ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1 vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3

ŠVINGALOVÁ, D. Metodické pokyny pro zpracování bakalářských prací. Liberec : Technická Univerzita, 2003. ISBN 80 -7083-704-7

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

Bibliografické odkazy citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197)

Requirements to the exam - Czech
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (26.01.2024)

Aktivní účast v seminářích - nelze nahradit samostudiem. Úloha na projektu BP jako podklad pro hodnocení.

V podmínkách distanční výuky bude předmět realizován kombinací on-line výuky a reflektovaných úkolů, které budou východiskem seminární práce.

On-line výuka v ZOOM, aktuální komunikace a materiály v MOODLe tohoto předmětu včetně odkazů a přístupu na on-line setkání v ZOOM.

Syllabus -
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (26.01.2024)
Requirements and structure of the bachelor's thesis, processing ethics. Rules for writing a professional text. Ethical rules and form of processing professional resources. Objectives and methods of empirical investigation and possibilities of interpretation of results. BP in the form of a professional development portfolio.
Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.03.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=8985

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html