SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Multicultural education - OKBV3P042B
Title: Multikulturní výchova
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3P011A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)
Předmět seznamuje studenty s východisky multikulturní výchovy, jejím vývojem a současnými trendy v celosvětovém kontextu. Připravuje studenty na výchovu a vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí. Prezentuje možnostimultikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání v české škole. Cílem předmětu je přispět k vytvořenírespektujících vztahů mezi kulturami. Sekundárním cílem je umožnit studentům seznámit se základními pojmy ainspirovat se při hledání adekvátních metod pro výuku a realizaci multikulturní výchovy. Obsahové vymezení: 1.Multikulturní, interkulturní a transkulturní společnost. 2. Multikulturalismus a současné diskuse o jeho oprávněnosti.3. Kulturní zvyklosti různých národů a etnik. 4. Rozdílné symboly v komunikaci, komunikační bariéry, etiketa. 5.Etnické postoje, stereotypy a předsudky. 6. Základní pojmy používané v oblasti multikulturní výchovy ainterkulturního vzdělávání. 7. Praxe multikulturní výchovy v zahraničí. 8. Multikulturní výchova v české škole - cíle,možnosti, problémy. 9. Multikulturní výchova jako průřezové téma v RVP a ŠVP. 10.Metody a formy multikulturní výchovy.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

BALVÍN, Jaroslav. (2012). Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha: Hnutí R.

BARŠA, P. Politická teorie multikulturalismu. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003.

BITTL, K. H., MOREE, D. (2007. Pokladnice hodnot. Transkulturní učení hodnotám. Dresden: Europa-Direkt e.V.

BURIÁNEK, J. (ed.). (2002). Interkulturní vzdělávání. Příručka nejen pro středoškolské pedagogy. Praha: Člověk vtísni

ERIKSEN, T. H. (2007). Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha: Triton.

HAJSKÁ, M., BOŘKOVCOVÁ, M. (2009). Analýza kurzů multikulturní výchovy pro budoucí pedagogy na českýchvysokých školách. Praha: Člověk v tísni.

NEČAS, C. (1999). Rómové v České republice včera a dnes. Olomouc: UP.

PRŮCHA, J. (2001). Multikulturní výchova - teorie, praxe, výzkum. Praha: ISV.

PRŮCHA, J. (2004). Interkulturní psychologie. Praha: Portál.

PRŮCHA, J. (2006). Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.

ŠIŠKOVÁ, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál.ŠOTOLOVÁ, E. (2001). Vzdělávání Romů. Praha : Grada.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8991

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html