SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social and educational psychology - OKBV3P022A
Title: Sociální a pedagogická psychologie
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: 25 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3P015A
Is pre-requisite for: OKBV3P045A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)
Předmět předkládá základní poznatky sociální a pedagogické psychologie se zřetelem na prostředí školy. Cílem předmětu je seznámit studenty s fenoménem socializace, charakteristikou sociálních skupin a jejich dynamikou, problematikou utváření a změny postojů a dalšími klíčovými sociálněpsychologickými poznatky. Obsahové vymezení: 1. Vymezení základních sociálněpsychologických pojmů. 2. Proces socializace. 3. Sociální interakce a percepce. 4. Postoje. 5. Sociální komunikace. 6. Sociální skupiny a jejich dynamika. 7. Sociální učení. 8. Výchovné styly z hlediska sociální psychologie. 9. Aplikace sociální psychologie v různých oblastech života.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

GILLERNOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. a kol. Sociální dovednosti ve škole. Praha : Grada, 2012. ISBN978-80-247-3472-9.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.

PÁVKOVÁ, J. Psychologie pro pedagogy: Sociální a pedagogická psychologie. Praha : Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-676-5.

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., SOLLÁROVÁ, E. Sociální psychologie. Praha : Grada, 2019. ISBN978-80-247-5775-9.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8964

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html