SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social pedagogy - OKBV3P021A
Title: Sociální pedagogika
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: 30 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D.
Teacher(s): prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Co-requisite : OKBV3P011A
Is pre-requisite for: OKBV3P051A
Annotation -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (28.08.2021)
The subject helps students to become aware of the contemporary concept of social pedagogy in our country and in the world. The focus is on social education and the pedagogy of the environment. Throughout the course students learn about leading experts in social pedagogy, analyse their social and educational activities.
Aim of the course -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (28.08.2021)
The primary aim of the subject is to improve social competence of prospective educators, for them to gain knowledge and skills they can put into effect in practice in the field of preventive activities.
Descriptors - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (04.02.2023)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 12 hodin. Seminární práce 12 hodin, příprava na zkoušku a zkouška 12 hodin.

Kromě povinné literatury a látky, která zazní v rámci přednášek, můžete studovat z materiálů uložených v MOODLU. Předmět „Sociální pedagogika“ najdete pod názvem SOPEVU. Zápisový klíč je sopevu. Skripta „Nárys sociální pedagogiky“ máte k dispozici v SISu i na mém webu (ikonka Studijní texty, heslo Comenius) : https://alya.cdsw.cz/bendls/

 

 

Literature - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (28.08.2021)

1.BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualizované a doplněné vydání. Praha : Triton, 2011.

2.BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha : Triton, 2011.

3.BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.

4.BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha : Grada, 2015.

5 BENDL, S. Základy sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2016.

6.HOPF,A. Sociální pedagogika pro učitele. Praha : PedF UK, 2001.

7.HRONCOVÁ, J.; EMMEROVÁ, I.; KRAUS, B. a kol. K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. Ústí nad Labem : PedF UJEP, 2008.

8.JŮVA, Vladimír sen. & jun. Stručné dějiny pedagogiky. 6. vyd. Brno: Paido, 2007.

9.KLAPILOVÁ,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : UP, 1996.

10.KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008.

11.PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2012.

12.PRŮCHA,J. Multikulturní výchova. Praha : ISV, 2001.

13.ŠPIČÁK,J. Prostředí z pohledu sociální pedagogiky. Olomouc : UP, 1993.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (28.08.2021)

• prostudovaná doporučená odborná literatura,
• povinně je třeba prostudovat učební text/skripta (bude předmětem ověřování):
BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2014.
• povinně je třeba prostudovat kapitolu z učebního textu (bude předmětem ověřování):
BENDL, S. Základy sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2016, s. 51-111.
• povinně je třeba rovněž prostudovat kapitolu z učebnice (bude předmětem ověřování):
BENDL, S. Prostředí, které formuje. In BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha : Grada, 2015, s. 70-81.
• zkouška proběhne distanční formou, a to prostřednictvím tzv. open-book testu s otevřenými položkami - bodování: 30-26 bodů (1), 25-21 bodů (2), 20-16 bodů (3).
• obsahem testu bude učivo prezentované na přednáškách, předtočené výklady a informace obsažené ve výše uvedených publikacích (Bendl 2014, 2015, 2016).

Syllabus -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (28.08.2021)

•the historical development of social pedagogy,

•leading experts in social pedagogy,

•relationship between social pedagogy and other disciplines,

•the aim, topic, definition, scope of social pedagogy,

•the function and tasks of social pedagogy,

•the concept of social pedagogy,

•social education,

•risk behaviour.

Learning resources - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (07.10.2021)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8958

Heslo pro hosty: akredkpg19

Nárys sociální pedagogiky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html