SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General theory of education and chapters of history of education - OKBV3P012A
Title: Obecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Co-requisite : OKBV3P011A
Is co-requisite for: OKBV3P011A
Is pre-requisite for: OKBV3P032A, OKBV3P033A, OKBV3P031A
Annotation -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (01.09.2021)
The course is designed as an introduction to those topics of general pedagogy that are important in terms of the profession of educator. Students will master the basic pedagogical terminology and gain an overview of the structure of the field. It also includes a general introduction to the history of education and educational institutions with a special focus on the educational system of the Czech Republic. The course creates a knowledge base for the study of other pedagogical disciplines in the field of education.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (31.08.2021)
The aim of the course is to inform students about character and structure of educational science, familiarize them with the most fundamental topics of general theory of education and to convey adoption of contemporary terminology.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (01.09.2021)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 12 hodin. Seminární práce 12 hodin, příprava na zkoušku a zkouška 12 hodin.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

Dvořáková, M., Kolář, Z., Tvrzová, I., Váňová, R. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada.

Jůva, V. (2007). Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido.

Kasper, T., Kasperová, D. (2008). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada.

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J. (2015). Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál.

Štverák, V., Čadská, M. (1997). Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum.

Vašutová, J. (2007). Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK PedF.

Vorlíček, CH. (2000). Úvod do pedagogiky. Jinočany: H & H.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (31.08.2021)

Požadavky ke zkoušce: Zkouška má formu rozpravy o některém z probíraných témat. Předpokládá se porozumění základním pojmům a souvislostem a schopnost zaujmout vlastní stanovisko k diskutovaným otázkám. 

Studenti mají na složení zkoušky celkem 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Syllabus -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (31.08.2021)

1. Introduction to study of education, sources of pedagogical information.

2. Education as a science - concept of education, its structure and placement in system of sciences.

3. Basic terminology of education and its transformations.

4. Upbringing and development of a person.

5. Upbringing and society.

6. Education profession.

7. Historical development of educational institutions and opinions on education.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line stiudijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8956

Heslo pro hosty: akredkpg19

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html