Introduction to study - OKBV3P011A
Title: Úvod do studia
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, C [HS]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Co-requisite : OKBV3P012A
Is co-requisite for: OKBV3P016A, OKBV3P012A, OKBV3P015A, OKBV3P014A, OKBV3P013A, OKBV3P021A, OKBV3C023A
Is pre-requisite for: OKBV3V026A, OKBV3T027A, OKBV3P064A, OKBV3H025A, OKBV3I028A, OKBV3I024A, OKBV3P063A, OKBV3P043B, OKBV3P042B, OKBV3P041B, OKBV3P055A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)
Předmět seznamuje studenty s koncepcí studijního programu, s jeho vzdělávacími cíli a organizačním zabezpečením. Představena je profese vychovatele v širším kontextu české vzdělávací soustavy, nastíněny jsou její aktuální problémy a výzvy. Pozornost je dále věnována problematice kombinované formy studia vč. metodiky řízeného samostudia. Cílem předmětu je seznámení studentů se studijním programem, profesí vychovatele a pedagoga volného času a jejich uvedení do problematiky a metod kombinovaného studia. Obsahové vymezení: 1. Vychovatelství jako obor a profese. 2. Koncepce a organizace studijního programu Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 3. Problematika kombinovaného studia a metodika řízeného samostudia. 4. Vybrané studijní předpisy a doporučení. 5. Metodická podpora při studiu, zdroje informací, poradenství pro studenty.
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (16.10.2023)

Předmět má 1 kredit dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 30 hodinám. Přímá výuka 4 hodiny, samostudium literatury (za celý semestr) 5 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 5 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 16 hodin.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

DVOŘÁKOVÁ, E. Několik poznámek o distančním vzdělávání. Liberec : Technická univerzita, 1999. ISBN80-7083-332-7.

PRŮCHA, J. Distanční studium v otázkách : průvodce studujících a zájemců o studium. Praha : CSCŠ, 2000. ISBN80-86302-16-4.

ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a e-learning : učební text pro distanční studium. Praha : UJAK, 2008. ISBN978-80-86723-56-3

Requirements to the exam - Czech
Last update: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (16.10.2023)

Aktivní účast v seminářích - nelze nahradit samostudiem. Úloha jako podklad pro hodnocení.

V podmínkách distanční výuky bude předmět realizován kombinací on-line výuky a reflektovaných úkolů, které budou východiskem seminární práce.

On-line výuka v ZOOM, aktuální komunikace a materiály v MOODLe tohoto předmětu včetně odkazů a přístupu na on-line setkání v ZOOM.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8959

Heslo pro hosty: akredkpg19