SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical activities for educators I - OKBV3I028A
Title: Praktické činnosti pro vychovatele I
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: 24 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Pre-requisite : OKBV3P011A
Is pre-requisite for: OKBV3I037A
Annotation -
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2024)
The course is in the first part focused on a brief analysis of the current state of education of students in the field of Man and the world of work, the possibility of using practical activities in the programs of school groups and school clubs in terms of classifying practical activities. Furthermore, the possibilities of using practical activities with natural and technical materials in hobby activities are discussed. The mission of the course is to clarify and present the examples of natural materials, paper products, textile materials, modeling and casting materials. Get acquainted with the possibilities and development of various aspects of the personality of the participants in hobby activities during activities with materials and construction activities.
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2024)

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky – 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení – 60 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe – 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) – 12 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) – 12 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) – 12 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce – 0 hodin
Příprava na zápočet – 6 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška – 0 hodin

V případě, že vedení fakulty stanoví, že není možno konat prezenční formu výuky na fakultě a výuka bude realizována distanční formou, bude distanční forma výuky prováděna on-line v MS Teams. On-line výuka bude probíhat v časech podle rozvrhu. Současně bude distanční výuka posílena zasíláním podkladových materiálů a úkolů k vypracování e-mailem na e-mailovou adresu studentů, která je uvedena v SISu.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2024)

DYTRTOVÁ, R. VODÁKOVÁ, J. Praktické činnosti I. Praha: UK – PedF, 1999. ISBN 80-86039-89-7.
HÁJEK, J. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družiny. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-233-1.
HONZÍKOVÁ, J., MICHÁLKOVÁ, L., VODÁKOVÁ, J. Praktické činnosti II. Praha: UK – PedF, 2000. ISBN 80-7290-003-X.
HONZÍKOVÁ, J. Kdo tvoří, ten nezlobí. Plzeň: Nava, 2013. ISBN 978-80-7211-455-9.
HONZÍK, J., HONZÍKOVÁ, J. Kdo tvoří, ten nezlobí 2. Plzeň: Honzíková Jarmila, 2015. ISBN 978-80-260-7976-7.
HONZÍKOVÁ, J., SOJKOVÁ, M. Tvůrčí technické dovednosti. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. ISBN 978-80-261-0412-4.
NÁDVORNÍKOVÁ, H. Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2015. ISBN 798-80-7496-194-6.
REITMAYER, L., VODÁKOVÁ, J. Pracovní listy k praktickým činnostem. 
VODÁKOVÁ, J. Praktické činnosti III. Praha: UK – PedF, 2005. ISBN 80-7290-232-6.
VODÁKOVÁ, J. a kol. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. 2. upr. vyd. Praha: UK – PedF, 2007. ISBN 978-80-7290-322-1. (vybrané kapitoly)

Syllabus -
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2024)

Program of School centers and School clubes from point of view the inclussion practical activities with natural and technical materials.
Safety and hygiens of work with different materials.
Natural materials.
Paper and  paper products.
Modeling materials.
Textile materials.
Construction activities.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2024)

Aktivní práce při konzultacích.
Úspěšné absolvování a splnění všech zadaných úloh - pokusů řešených ve výuce z tematických okruhů zařazených do výuky a zadaných studijních pramenů (pokusy ke zjišťování vlastností papírenských výrobků a dalších materiálů).
Vypracování zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu. Není-li uvedeno jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci uvedené literatury a informačních zdrojů. Termín odevzdání bude upřesněn na prvním semináři.
Odevzdaný úkol může být vrácen k úpravě či přepracování.
Uznané úkoly zakládají důvod k udělení zápočtu.
Zápočet má řádný a dva opravné termíny.

V případě, že vedení fakulty stanoví, že není možno konat prezenční formu výuky na fakultě a výuka bude realizována distanční formou, bude distanční forma výuky prováděna on-line v MS Teams. On-line výuka bude probíhat v časech podle rozvrhu. Současně bude distanční výuka posílena zasíláním podkladových materiálů a úkolů k vypracování e-mailem na e-mailovou adresu studentů, která je uvedena v SISu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html