SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Music education for Chaperones and Supervisors - OKBV3H034A
Title: Hudební výchova pro vychovatele II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, MC [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3H025A
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (07.09.2022)
Basics of musical theory and training of musical practise (team vocal teaching, singing, basics of conducting, playing songs on piano).
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (07.09.2022)
5 kreditů/150 hod.: 12 hod. přímé výuky, 50 hod. příprava na osvojení hudebně teoretických poznatků, 50 hod. příprava nástrojová a vokální, 38 hod. příprava na klasifikovaný zápočet
Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (07.09.2022)

Zenkl, L.: ABC hudební nauky

Učebnice HV pro 1. stupeň

Eben, P.; Hurník, I.: Česká Orffova škola

I. Hurník: Umění poslouchat hudbu

Herden, J.: My pozor dáme a posloucháme

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

1) Vytvoření rytmického doprovodu ke zvolené písni

2) Přehrávka na klavír: hra 8 lidových písní s doprovodem základní harmonické kadence v tóninách C dur, D dur (4 písně v pětitónovém prostoru, 4 písně ve větším rozsahu); současný zpěv. Na jedné písni studenti prokážou základní taktovací dovednosti.

Organizace plnění klasifikovaného zápočtu (přehrávka a odevzdání partitury) - studenti mají 3 pokusy (jeden řádný a dva opravné). Termíny budou vypsány v SIS. 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

Opakování: notopis, takty, durová stupnice, tónický kvintakord

Obraty tónického kvintakordu

Základní harmonická kadence

Seznámení s mollovou stupnicí, durový a mollový tónický kvintakord

Periodizace dějin evropské hudby

Hra lidových písní na klavír – písně ve větším než 5tónovém rozsahu: melodie s doprovodem základní harmonické kadence, současný zpěv

Další rozvoj rytmických a vokálních dovedností

Hudební činnosti ve školní praxi

Didaktické využití lidové písně (hledisko rytmické, pěvecké, intonační, vytváření rytmických doprovodů, metody nácviku písně, přípravná cvičení)

Hudební formy ve školní praxi

Ukázky práce s poslechovou skladbou, výběr skladeb vhodných pro poslech hudby na 1. stupni ZŠ

Shrnutí nabytých hudebních vědomostí, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na 8 lidových písních

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8967
Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html