SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychological Aspects of Adolescence - OKBV1Q135A
Title: Psychologické zvláštnosti dospívání
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Pre-requisite : OKBV1Q109A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)
Target of the module is to introduce students with the concept of adolescence with emphasis on psychological and social perspective. We will build on basic knowledge of developmental psychology and extend it with the perspective of key theories. We will pay special attention to identity as the key topic of this period of developement.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Cílem předmětu je prohloubit povědomí  studentů o problematice dospívání zejména v rovině psycho- sociální. 

Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (21.01.2023)

studium odborné literatury  cca 50 hod

vypracování kazuistiky adolescenta  10 hod

účast na přímé výuce  8 hod

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Adelson,J. (ed). Handbook of Adolescent Psychology, NY, Willey. 1980

Jackson,S., Rodriguez,C.,Tomé,H. eds. Adolescence and Its Social Worlds. Howe. Lawrence Erlbaum Associates.1993

Erikson,E. Osm věků člověka. Praha.Propsy. 1996

Macek,P. Adolescence. Praha.Portál 2003

Shaffer,D. et al. Developmental psychology: childhood and adolescence. 4th Canadian ed. Toronto.  2012

Trpišovská,D. Poradenské problémy dospívání.in Hadj Moussová a kol.  Pedagogicko psychologické poradenství I. Praha. UK 2005 

Vágnerová, M. Vývojová Psychologie I. Dětství a dospívání. Praha.Karolinum 2005 

Vonkomer,J. Akí sme a akí budeme. Bratislava.Stimul -FIK UK. 1998 

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (21.01.2023)

rozdíly v čwské a anglosasské ontogenetické literatuře

puberta a adolescence

adolescence raná, střední a pozdní

antropogenetické změny v dospívání

rozevírání nůžek mezi dospíváním fyzickým a dospíváním psychickým

rozdíly mezi chlapci a dívkami

subjektivnívýznam tělesných změn

proměny prožívání

změny v poznávacích procesech - myšlení adolescentů

změny v socjálním vývoji - vztahy mezi rodiči a adolescenty

vývojoové úkoly v adolescenci

identita sociální a identita osobní

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Předpokladem k zápisu je absolvování kurzu pedagogické a sociální psychologie. 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (27.01.2022)

Podmínkou atestu bude vypracování kazuistiky pubescenta nebo adolescenta.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html