SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Foreign Language (German) - OKBUZ22008
Title: Světový jazyk N
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Incompatibility : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, OOBU22004, O01307401, O02307001
Interchangeability : OBUZ22008, OK0218044, OOBU22004
Annotation -
Last update: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (30.10.2019)
This course is intended for students, who can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases about themselves and their surroundings. They can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where they live, people they know and things they have. In form of seminars the general knowledge will be presented to the students.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

HOMOLKOVÁ, Božena a AMELUNG, Irina. Němčina pro samouky = Deutsch für Selbstlerner. Vyd. 2., rev. Praha: Academia, 2009- . sv. ISBN 978-80-200-1811-3.

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (30.10.2019)

Výsledné hodnocení: písemný test (min. 60%; výborně: 90-100%, velmi dobře: 75-89%, dobře: 60-74%).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

Obsahová náplň semináře: osobní zájmena v 1. pádě, časování sloves v přítomném čase, vykání, pořádek slov v oznamovací a tázací větě, silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým, zápor (nein, nicht, kein), přídavné jméno v přísudku, základní číslovky, všeobecný podmět "man", osvojení slovní zásoby v rozsahu témat 1. až 5. lekce I. dílu předepsané literatury.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html