SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Therapy in special education- Occupational Therapy - OKBS1S142B
Title: Terapie v sppg I. - Ergoterapie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Incompatibility : OKBS1S139B, OKBS1S140B, OKBS1S141B
Pre-requisite : OKBS1S101A
Interchangeability : OPBS1S142B
N//Is incompatible with: OKBS1S140B, OKBS1S141B
P//Is pre-requisite for: OKBS1S146B
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)
Kurz nabízí základní informace o ergoterapii a kompenzačních pomůckách.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

Studenti budou mít po absolvování předmětu základní informace o náplni práce ergoterapeuta, s cílem pochopit práci ergoterapeuta a zlepšit tím spolupráci mezi speciálním pedagogem a ergoterapeutem.

Dalším cílem kurzu je vysvětlení možností financování kompenzačních pomůcek a využití prvků senzorické integrace v praxi.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (14.05.2018)

JELÍNKOVÁ, J. a kol. Ergoterapie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 274 s. ISBN 978-80-7367-583-7

KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Grada: Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1

VODÁKOVÁ, J.a kol. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. 2.vyd. Praha: UK PedF, 2007. 90 s. ISBN 978-80-7290-322-1

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

Přednáška/ seminář

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

-          Vymezení pojmu

-          ADL

-          Kompenzační pomůcky

-          Ergoterapie u vybraných diagnóz

-          Senzorická integrace

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. (28.01.2018)

- Aktivní účast na přednáškách (nejméně 80%)

- Vypracování prezentace (ve skupinkách) o vybrané diagnóze a plánu podpory, např. jaké problémy by mohl ergoterapeut řešit, jaké pomůcky by mohl doporučit a jak by měla vypadat spolupráce speciálního pedagoga a ergoterapeuta. Alternativně je možné namísto prezentace absolvovat písemný test.   

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html