SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Educational Support of Individuals with Autistic Spectrum Disorders - OKBS1S135A
Title: Speciálně pedagogická podpora osob s poruchou autistického spektra
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBS1S130A
Interchangeability : OPBS1S135A
Annotation - Czech
Studenti se seznámí se základní problematikou poruch autistického spektra, získají povědomí o projevech tzv. triády, o charakteristice jednotlivých typů poruch PAS, diagnostice, problematice rodiny dítěte s PAS a možnostech intervence u těchto osob. V rámci seminářů budou zpracována témata, spojená s problematikou PAS (více viz sylabus předmětu).
Last update: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Literature - Czech

PRIZANT, Barry M.  Jedineční lidé: jiný pohled na autismus. Překlad Tomáš HAKR. Vydání první. Praha: Argo, 2020. 221 stran.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2016, 493 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. ISBN 978-80-262-0768-9.

Last update: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Syllabus - Czech

Nástin témat přednášek:

 - Charakteristika PAS, vývoj terminologie

 - Typy poruch PAS, jejich charakteristika

 - Věková období a vývoj poruchy PAS, diagnostika

 - Vzdělávání a péče o děti s PAS v ČR

 - Možnosti intervence u osob s PAS

Semináře budou zaměřeny na následující témata - rodina s dítětem s PAS, sociální služby pro osoby s PAS, diferenciální diagnostika PAS, přehled diagnostických materiálů PAS, non lege artis postupy a terapie při intervenci PAS. 

Last update: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět bude zakončený zkouškovým testem, splněným na alespoň 70%. 

Last update: Hradilová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html