Special education of persons with behavioral disorders II. - OKBS1S128A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Pre-requisite : OKBS1S120A
Interchangeability : OPBS1S128A
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)
External and internal structuring. Review of the present-day penitentiaries and imprisonments departments in the Czech Republic. Emphasis on incarceration of adolescent convicts. Treatment programs in correctional system. Importance of predicamental departments, check out departments, no-drugs zones. Programs for drugs-addicted sentenced persons. Specialized departments for imprisonment of mothers with children aged three to five years. Protective medical therapy. Alternative precautions – character of alternative sentences enforced in the Czech Republic.
Literature -
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)

Černíková, V.: Sociální ochrana. Praha: Policejní akademie, 2005. ISBN 80-7251-207-2.

Hála, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. ISBN 80-86708-05-5.

Jůzl, M. Penitenciaristika a penologie II. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-80-87-182-34-5.

Jůzl, M. Základy penologie a penitenciaristiky. Praha: UJAK, 2016.

Sochůrek, J. Kapitoly z penologie, 2. díl. Teorie a praxe zacházení s vězněnými. Liberec: Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7372-204-3.

 

Časopis České vězeňství. ISSN 1213-9297.

Zákon č. 293/1993 Sb. O výkonu vazby.

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě.

Zákon č. 218/2003 Sb. O soudnictví ve věcech mládeže.

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon. Novela z.č. 58/2017.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)

Základní pojmy z oblasti penologie.

Současná trestní politika zaměřená na prosazování restorativních metod při uplatňování různých institutů trestního práva.

Vnější a vnitřní diferenciace výkonu trestu odnětí svobody.

Alternativní tresty.

Význam probačních a mediačních programů.

Oblasti výchovného působení na odsouzené prostřednictvím programů zacházení.

Specializovaná oddělení ve výkonu trestu odnětí svobody - jejich význam pro odsouzené.

Změny v novele trestního zákona.

Trestní opatření u mladistvých pachatelů trestních činů.

Zabezpečovací detence.

Course completion requirements -
Last update: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)

Written examination aimed on given literature and lectures.