SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Phonetics and Phonology - Introduction - OKBS1S117A
Title: Úvod do fonetiky a fonologie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marie Komorná
Pre-requisite : OKBS1S110A
Interchangeability : OPBS1S117A
P//Is pre-requisite for: OKBS1S136A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)
The course introduce students to the studium of phonetics and phonology of Czech language. Particular attention is paid to the Czech sound system on the segmental and suprasegmental level.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

The aim of course is to introduce students to some basic concepts of Czech phonetics and phonology and to basic description of Czech sound system on the segmental and suprasegmental level.

Literature -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978–80–2461–946–0.

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008. ISBN 978-80-734-6093-8.

HUBÁČEK, J.; JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. 3. vyd. Opava: VADE MECUM BOHEMIAE,

2002. ISBN: 978-80-86041-37-7.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. ISBN 808582793X.

KOLÁŘOVÁ I.; HAUSER P.; KLÍMOVÁ K., ONDRÁŠKOVÁ K. Český jazyk pro studující učitelství 1. stupně základní

školy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-8068-9.

KRČMOVÁ, M. Fonetika a fonologie. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.

PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994, 2.vyd. 1997. ISBN 80-7066-843-1.


Základní mluvnice (češtiny) a další příručky o jazyce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

Fonetika a její vymezení. Historie fonetického zkoumání. Disciplíny fonetiky. Využití fonetiky v praxi. Základní přístupy k fonetickému zkoumání jazyka. Metody fonetického zkoumání.

Produkce řeči (artikulační orgány a jejich činnost při produkci řeči). Recepce řeči.

Popis segmentální roviny jazyka (klasifikace hlásek; artikulace a akustické složení hlásek.

Suprasegmentální rovina jazyka.

Fonologie. Základní pojmy fonologie.

Fonetická transkripce (fonetická transkripce češtiny, mezinárodní transkripční systémy).

Ortoepie a ortofonie. Ortoepie a logopedie.

Praktické poznatky pro veřejný mluvený projev.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

The test is written (pass – 70 %, 2 resits). 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html