SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
edu - OKBS1S115A
Title: Tvorba individuálně vzdělávacích plánů
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBS1P106A
Interchangeability : OPBS1S115A
P//Is pre-requisite for: OKBS1S130A
Annotation -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (07.10.2019)
The course is focused on the creation of individual educational plans and educational support plans.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (14.06.2018)

Základní terminologie k problematice individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a plánů pedagogické podpory (PPP).  Zásady a metodika pro vypracování (IVP a PPP). Ukázky individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory podle typu škol. Rozbory IVP a PPP. Zkušenosti z České republiky i ze zahraničí.

Literature -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (05.11.2019)

JUCOVIČOVÁ, D a kol. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: D+H, 2009. ISBN 978-80-87295-00-7

KAPRÁLEK, K., BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-887-2

MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-033-4

TANNENBERGEROVÁ, M. Průvodce školní inkluzí a neb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-008-1

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál 2001. ISBN 80-7178-544-X

Komentář k přehledu podpůrných opatření (online). X: MŠMT,2017(cit.2017-03-23) Dostupné z:http://www.msmt.cz/file/38969

Společné vzdělávaní (online). NÚV, 2017(cit 2017-03-23). Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/in

Zákon č. 561/2004Sb a novela č.82/2015 Sb.

Vyhláška č.27/2016 Sb.

Course completion requirements -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (05.11.2019)

Submission of individual education plan or educational support plan for a specific child, pupil or student.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html