SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Psychology of school age children - OKBPP13008
Title: Psychologie dítěte školního věku
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Pre-requisite : OKBPP13003
Interchangeability : OKB231301, OK021804
Is interchangeable with: OK0218005
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (28.10.2019)
In this course, students will be acquainted with the perspectives of developmental and social psychology on the period of school as well as pre-school age. The aim is to understand the continuity of individual developmental stages and regularities of development in individual life stages, socialization and socio-psychological context of coexistence in groups.
Aim of the course - Czech
Last update: KLUSAK/PEDF.CUNI.CZ (13.11.2013)

Cílem kurzu je:

- získat základní přehled o vývojové a sociální psychologii
- seznámit se s charakteristikami jednotlivých životních období od narození po ranou dospělost
- porozumět souvislostem vývoje v různých oblastech života dítěte, zvláště ve vztahu ke školní docházce
- porozumět procesu socializace a jejím mechanismům, zvláště v souvislosti se školou
- seznámit se s principy fungování sociálních skupin, jejich strukturou a dynamikou
- získat informace o sociálním vlivu a sociální komunikaci
- informovat se o základních postupech při diagnostice vztahů ve školních třídách

 

Obsah kurzu tvoří následující témata:

- vymezení vývojové a sociální psychologie
- determinanty vývoje
- hlavní psychologické periodizace lidského vývoje
- charakteristiky jednotlivých vývojových oblastí (tělesné, percepční, kognitivní, sociální, osobnostní, jazykové a řečové)
- proces socializace a jeho principy
- sociální skupiny, vedení skupin, sociální vliv
- školní třída - diagnostika, prevence a intervence narušených vztahů
- vývoj (kognitivní a afektivní) od narození po ranou dospělost

Literature - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)

Kurz se opírá o aplikaci Moodle, kde budou průběžně zveřejňovány podklady k jednotlivým tématům. Vybrané přednášky budou doplněny power-pointovými prezentacemi a výňatky z odborných publikací k dílčím otázkám. Dále je vhodné pracovat s následující literaturou, na níž bude v kurzu průběžně odkazováno:

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

Helus z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

Hrabal, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

Pražská skupina školní etnografie. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (28.10.2019)

Kurz je ukončen zkouškou, která má formu písemného testu. Příprava na test vychází z přednášek a doporučených publikací.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (25.05.2020)

Kurz je ukončen zkouškou, která má formu písemného testu. Příprava na test vychází z přednášek a doporučených publikací. Jeho obsah tvoří tematické okruhy:

1. Vývojová a sociální psychologie; Determinanty vývoje

2. Sociální skupiny; sociální vliv

3. Vedení skupiny; komunikace ve skupině a mezi skupinami

4. Školní třída - diagnostika

5. Školní třída - práce se skupinou

6. Období kojenecké

7. Období batolecí a předškolní

8. Vstup dítěte do školy

9. Mladší školní období

10. Období dospívání - pubescence a adolescence

 

V letním semestru 2019/2020 proběhne  zkouška on-line testem, a to prostřednictvím aplikace Moodle.

Kvůli velkému počtu osob bylo nutné náš kurz přesunout na nový server DL3.CUNI.CZ. Nově náš kurz Vývojová a sociální psychologie najdete zde: https://dl3.cuni.cz/user/index.php?id=48

Zkouška proběhne v termínech, které jsou vypsány v SISu. Těsně před zkouškou dostanou ti, kteří se na termín přihlásili, heslo pro vstup do testu.

V Moodle kurzu si předem vyzkoušejte zkušební test.

Máte-li nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat přes Fórum v Moodle nebo emailem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html