SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of games - OKBM1M119A
Title: Teorie her
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2017
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Annotation -
Introduction to the Game Theory Objective: To acquaint students with the basics of game theory and specific applications of various topics to find winning strategies
Last update: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (05.09.2019)
Aim of the course -

To acquaint students with combinatorial game theory. To show them a lot of different mathematics to search for winning and optimal strategies for different types of games.

 
Last update: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Descriptors - Czech

K předmětu jsou všechny materiály umisťovány do kurzu v LMS Moodle s názvem Matematické hry  (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2017).

V LMS Moodle budou průběžně zveřejňovány studijní materiály, videa s výkladem a pracovní listy formou úkolu. 

V čase dle rozvrhu budou probíhat semináře synchonní formou. Odkaz na seminář: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa27177d6945f4c35885f5e0e3518a692%40thread.tacv2/conversations?groupId=f10c4878-6010-44d5-a858-2173830bfa96&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Last update: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (27.11.2020)
Literature -

§ Conway, On Numbers and Games, AK Peters, Ltd., 2001

§ Berlekamp, Conway, Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Vol. 1, AK Peters, Ltd, 2001

§ Berlekamp, Conway, Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Vol. 2, AK Peters, Ltd. , 2003

§ Berlekamp a kol, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Vol. 3, AK Peters, Ltd.; , 2003

§ Nowakowski, Levy, Games of No Chance, Cambridge University Press, 1998

§ Nowakowski, Levy, More Games of No Chance, Cambridge University Press, 2002

Last update: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Teaching methods - Czech

Výuka probíhá formou workshopu. K jednotlivým setkáním jsou předem připraveny studijní materiály, na které se na výuce navazuje.

V případě omezení prezenční výuky budou ve stanovených časech probíhat on-line setkání. Od studentů se očekává, že budou mít technické vybavení, které jim umožní se zapojovat do diskuze (mikrofon a kameru).

Last update: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (13.09.2020)
Requirements to the exam -

The course is taught only in Czech, so the requirements are only in Czech.

Last update: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Syllabus -

Main topics:

Critical position and winning strategy

Mathematical Games

Classic games

Modern games

Mathematical PUZZLES

Last update: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html