SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Dynamic geometry - OKBM1M115A
Title in English: Dynamická geometrie
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKBM2M108A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)
Předmět je zaměřen na zvládnutí pokročilých funkcí prostředí dynamické geometrie – programu GeoGebra a řešení náročnějších geometrických úloh s využitím tohoto software, včetně využití dynamického modelování, animací a tvorby aplikací pro web.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

Cílem předmětu je naučit budoucí učitele využívat nástroje dynamické geometrie.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.09.2018)

http://wiki.geogebra.org/en/Manual

Koman, M., Fritsch, R. Posviťme si s Cabri do méně známých a neznámých zákoutí geometrie, Části I (2004), II (2004), III (2005), IV (2006), MFI. ISSN 1210-1761

VRBA, A. Geometrie na počítači, On-line: http://www.pf.jcu.cz/cabri/kurz/

Vaníček, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie, UK Praha, Ped. fakulta, ISBN 978-80-7290-394-8

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (07.10.2019)

Student vytvoří jedno vzorové řešení úlohy z planimetrie a jedno ze stereometrie dle vzoru http://mdisk.pedf.cuni.cz/geogebra/. Úlohy budou zadány z učebních textů pro ZŠ a SŠ.

Dále prokáže schopnost řešit náročnější úlohy s využitím nástrojů dynamické geometrie a to vyřešením jedné zadané úlohy v rámci testu.

Aktivní účast na cvičení, jsou povoleny 3 absence. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (16.09.2019)

Základy ovládání programu GeoGebra

Využití DG na základní škole

GeoGebra na střední škole

GeoGebra a 3D zobrazení

GeoGebra a infinitesimální počet

Využití automatizovaných systému pro řešení a vytváření geometrických úloh

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html