SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic chemistry - OKBE4E032A
Title: Organická chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Teacher(s): doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (16.01.2024)
Předmět je zaměřen na charakteristiku organické chemie a její místo v systému chemických a přírodních věd. Obecná část zahrnuje problematiku atomu uhlíku, jeho vaznost, složení a struktury organických sloučenin, jejich klasifikace a názvosloví včetně prezentace základních typů organických reakcí. Systematickou část tvoří přehled chemie uhlovodíků a jejich derivátů. Kapitoly systematické části mají jednotnou strukturu: složení a struktura sloučenin, vzorce a názvy sloučenin, metody jejich přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti sloučenin, jejich praktické použití. Literatura
Aim of the course - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.01.2024)

Cílem předmětu je osvojení si základů  oboru organická chemie v návaznosti na středškolské studium s perspektivou výuky chemie na základních a středních školách.

Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (16.01.2024)

McMurry, J.: Organická chemie. Brno - Praha: VUT - VŠChT, 2007

Červinka,O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie.  Praha: SNTL, 1980

Červinka, O., Doležal, S., Dudek, V., Fábryová, A., Hub, L.: Mechanismy organických reakcí.  Praha: SNTL, 1986

Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982

Pacák, J.: Stručné základy organické chemie. Praha: SNTL, 1978

Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997

Liška, F.: Konstituce, konfigurace a konformace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠChT, 2008

Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005

Blažek, J., Flemr, V., Kolář, K., Liška, F., Zemánek, F.: Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2004

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (16.01.2024)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. K ústní zkoušce je možné přistoupit po absolvování zápočtu, který je udělen na základě úspěšného řešení písemného testu (úspěšnost alespoň  50%). Pro úspěšný průchod kurzem je vyžadována docházka alespoň 80%.

Syllabus - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (16.01.2024)

1)     Předmět organické chemie a její místo v systému chemických a přírodních věd, atom uhlíku, vazby v organických sloučeninách, struktura organických sloučenin, vzorce a modely organických sloučenin, izomerie v organické chemii.

2)     Klasifikace organických sloučenin, názvosloví organických sloučenin, klasifikace organických reakcí, mechanizmy reakcí v organické chemii.

3)     Alkany a alkeny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

4)     Alkyny a areny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

5)     Halogenderiváty uhlovodíků, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

6)     Alkoholy, fenoly a ethery, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

7)     Aldehydy a ketony, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

8)     Karboxylové kyseliny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

9)     Substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

10) Aminy, diazoniové soli, azosloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

11) Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny a ostatní dusíkaté deriváty uhlovodíků, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

12) Organické sloučeniny křemíku, fosforu a síry, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

13) Organokovové sloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

14) Heterocyklické sloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (16.01.2024)
Studijní opory jsou vedeny formou moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8601 (klíč: akreditacePPV2020")
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html