SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on world literature - OKBC2L120A
Title: Seminář ze světové literatury
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Pre-requisite : OKBC2L107A
Annotation
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)
This bachelor's course follows the dynamics of the European 19th century by reading texts of German, French, American and Russian provenance. These common intepretations will strengthen the student‘s ability in use of literary-theoretical and literary-historical terminology, and this course will eventually provide an extension to History of Czech Literature III. Let us be conscientious, well-informed and passionate readers.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

 

datum

Téma

čítanka

referát

18. 2. (od 8,55)

Úvod

Keats: Óda na slavíka

 

 

Goethův Werther jako předobraz romantických milovníků, žánr balady

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Poe: Havran (+ Filosofie básnické skladby)

14. 4. (od 13h)

Flaubert jako zakladatel moderního románu. 

Paní Bovaryová

Balzac: Pierre Grassou

 

Americký život: téma přírody a individuální svobody

M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Thoreau: Walden aneb život v lesích

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)
 dr. Pelánová Zápočet. Nutnou podmínkou zakončení je prosím aktivní účast na obou prezenčních setkáních, jejich domácí příprava na základě čítanky a interpretačních okruhů, které vyučující zašle v předstihu emailem, a proslovený referát NEBO odevzdaný interpretační příspěvek.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html