SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Czech literature II - OKBC2L111A
Title: Dějiny české literatury II
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Pre-requisite : OKBC2L108A
Is pre-requisite for: OKBC2L113A, OKBC2L119A, OKBC2L116A
Annotation -
Last update: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)
Learning outcomes of the course unit The course enables to understand the basic developmental and thematic processes in the Czech literature of the twentieth century. It is based on the principle of synchronous slices on a diachronous background. It is not a matter of traditional creation of chronological units, which attempt to cover within a limited period of time various processes and areas of literature development, but it is the creation of thematically focused units that follow basic topics or basic functions that influenced and influence the Czech literature. However, they create basic developmental lines that vary in different historical contexts throughout the twentieth century and thus create a long-term specificity of Czech literature in the context of world literature. The course is not focused on textocentric literary history, but shows literature as part of specific cultural and social models (cultural fields or cultural maps) that influenced the form of Czech art and Czech thought in the twentieth century. The aim of the course is to enable students to understand permanent or long-term processes in the history of literature, but also in the history of Czech society, which are a vital part of our current experience with national culture. The basic unit becomes the cultural model, its principles students should understand, which will serve not only literary works, but also examples of other types of art. Students should thus get an idea of ​​a more complex structure of art (ie they will not perceive literature as a separate area) and at the same time they should acquire knowledge of the processes that have shaped and shaped the current world (literary, cultural and social). expression in literature or through literature. Through this course, the history of literature will become a specific instrument of knowledge that leads to national and individual self-reflection.
Literature -
Last update: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Strohsová, Eva: Zrození moderny. Praha, Československý spisovatel 1963.

Hodrová, Daniela (ed.): Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987.

Hrabáková, Jaroslava – Janáčková, Jaroslava (eds.): Česká literatura na přelomu století. Jinočany, H&H 2001.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Moderna/Moderny, Univerzita Palackého, Olomouc 2013.

Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Na téma umění a život, Brno, Host 2007

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Kubíček, Tomáš: Felix Vodička. K dějinám českého strukturalismu

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905–1923. Praha, Academia 2010.

Papoušek, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2, Praha, Akademia 2.

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Brousek, Antonín: Podřezávání větve. Praha, Torst 1999.

Černý, Václav: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948. Praha, Český spisovatel 1995.

Čulík, Jan: Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971-1989. Praha 1991.

Doležal, Bohumil: Netrpěná literatura, Praha, Torst 2007.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Gruntorád, Jiří: Katalog knih českého exilu 1948-1994. Libri prohibiti, Praha, Primus 1995.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie, Praha, Makropulos 1996.

Kubíček, Tomáš a kol.: Literární Morava, Brno, MVS 2002.

Syllabus -
Last update: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)
Seminar program and interpreted texts as model examples

1) Opening lesson

· Lecture (introduction to the History of Czech Lit. 2nd half of the 20th century)

· Recommended literature and reading list for the exam

· Analyzes of selected texts

2) Czech literature in the second half of the 1940s and 1950s

· Josef Škvorecký: Zbabělce

· Václav Řezáč: Nástup

· Poezie všedního dne (Jiří Šotola, Josef Brukner, Miroslav Holub, Miroslav Florian etc.)

3) Czech literature in the 1960s

· František Hrubín: Romance pro křídlovku
 
· Václav Havel: Vyrozumění · Milan Kundera: Žert 4) Czech literature in the 70s to 90s · Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
· Jaroslav Seifert: Býti básníkem · Jáchym Topol: Anděl
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)


Examination

- verification of knowledge within the scope of 20th century Czech literature (subjects History of Czech Literature I and II)

- exam in the form of a test and essay (on an individual topic based on the submitted list of literature)

Conditions for admission to the examination

- active participation in seminars (min 75% attendance)

- the student presents a list of read literature from the second half of the 20th century (min. 25 titles, at least 6 of which are poetry)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html