SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory of Literature I - OKBC2L104A
Title: Teorie literatury I
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKBC2L107A
Is interchangeable with: OPBC2L104A
Annotation -
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (28.10.2019)
The aim of the course is to create students' habits of reflection of literary culture, ways of critical thinking about literature and the ability to reflect the functions and roles of literature in society. The basic term is the concept of literary life and the course will therefore focus on its various institutions, the relationship between literature and society and concepts such as conformal and nonconformist, literature and politics, literature and art, literature and social discourse. If the basic field is literary life and the basic themes are topics determining its form, then the units of this field are phenomena that will also attract attention in individual seminars and their form and role in the creation of cultural life will be followed. The seminar is reactive, students actively work with literary periodicals, servers and databases, watch how literature works in the network of social and audiovisual media. The seminar will also use the possibility of discussions with writers and author readings, which students will be tasked to attend during the semester and reflect them in writing. At the same time, the aim of the seminar is to raise students' interest in the lively subject of their study and prepare them for teaching the history of literature, which they will then be able to perceive as reflecting their already updated and critically evaluated experience with contemporary literature and its forms.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (28.10.2019)

Peterka J. Teorie literatury pro učitele (Jíloviště 2007, dotisk 2014), ISBN  978-80-239-9284-7.                                                                  

Kubíček T., Hrabal J., Bílek P. A. Naratologie (Praha 2013), ISBN  978-80-7272-592-2.                                                                                                                                                                        

Mocná D., Peterka J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů (Praha-Litomyšl 2004), ISBN 80-7185-669-X.

Nünning A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury (Brno 2006), ISBN 80-7294-170-4.

Z další sekundární literatury:

  •  Martinková V., Teorie literatury netradičně, Trizonia 1995
  • Lederbuchová L., Didaktická interpretace literárního textu, ZČU Plzeň 1995,1997
  • Kožmín Z., Tvořivý sloh, Victoria Publishing 1995
  • Brukner J./Filip J., Poetický slovník, MF 1997
  • Beránková E./Lederbuchová L., Trocha literární teorie. Pro 6.-9. ročník ZŠ, Fortuna 1999
  • Karpatský D., Malý labyrint literatury, Albatros 1997
  • Toman J., Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, Jihoč. univerzita Čes- Budějovice 1992
Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (05.10.2020)


Seminář bude realizován v ZS 2020 na platformě MSTeams

 

Obsah seminářů:

- práce s konkrétními texty pro ZŠ a SŠ:

1. J. V. Sládek (Lesní studánka), F. Hrubín (Kuřátko)

2. Velbloud (J. Skácel); M. Bystrov, P. Nikl (Nech ten mech)

3. Prozaické texty z oblasti LPDM

4. Princip obraznosti (V. Nezval, J. Deml), Obrazárna (P. Brukner)

5. Literatura umělecká vs. populární

6. Základní složky interpretace textů LPD (pohádka, pověst)

7. Modelová četba básně od I. M. Jirouse (ze sb. Magor dětem)

8. Interpretace textů současné prózy a poezie (J. Balabán, P. Hruška)

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (05.11.2020)

Zápočet:

- aktivní účast na online seminářích

K zápočtu je nutné předložit vyučujícímu interpretační esej vybraného úryvku / díla, jež by mohlo být využito v rámci výuky literatury v hodinách na ZŠ/SŠ. Tj. text by měl obsahovat dvě části: a) Vaše intepretace textu s použitím základních literárněteoretických pojmů.

Esej /analýza na 4 NS (1 NS = 1800 znaků). Prosím, opatřete text uvedením titulu knihy / jména autora / rokem prvního vydání a jménem Vaším. 

Termín odevzdání: mailem do 20. ledna 2021.

Pokud by text nesplňoval potřebné nároky, domluví se s vyučujícím na opravném zadání (opravu bude umožněna pouze jedna).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html