SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Developmental Psychology and Personality Psychology - OKB231301
Title: Vývojová psychologie a psychologie osobnosti
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Interchangeability : OB2313006
Is pre-requisite for: OKB2314302, OKB2314402, OKB2314V40
Is interchangeable with: OKBPP13003, OKBPP13008
Annotation -
Last update: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)
Basic concepts and theories of personality, structure of personality, basic charakteristics, genesis of personality and self conception, rules and principals of personality development.
Literature - Czech
Last update: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)

AtkinsonR.L. et al.,Psychologie, Portál, Praha 2003
Drapela, V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál Praha 1997
Helus, Z., Dítě v osobnostním pojetí, Portál, Praha 2004
Hartl,P., Hartlová, H., Velký psychologický slovník, Portál, Praha 2010
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum, Praha 2004
Nakonečný, M., Základy psychologie, Academia, Praha 2002
Nakonečný,M., psyhcologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Plháková, A., Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan,P., Psychologie osobnosti,Grada, Praha 2007
Smékal,V., Pozvání do psychologie osobnosti, Barrister a Principal, Brno 2002
Trpišovská, D., Vacínová,M., Základy psychologie, UJEP, Ústí n.L. 2001
Trpišovská, D., Psychologie osobnosti, výkladový slovník, UJEP, Ústí n.L. 2007
Vacínová,M., Trpišovská,D., Farková,M., Psychologie, UJAK, Praha 2010


Pro vývojovou psychologii:
Heidbrink, H., Psychologie morálního vývoje, Portál Praha 1997
Langmeier,J., Krejčířová,D., Vývojová psychologie, Grada, Praha 2005
Macek,P., Adolescence, Portál, Praha 1999
Piaget,J., Inhelderová,B., Psycholgie dítěte, Portál, Praha 1997
Stuart-Hamilton,I., Psycholgie stárnutí, Portál, Praha 1999
Říčan,P., Cesta životem, Pyramida, Praha 1991
Trpišovská, D., Vývojová psycholgie pro studenty učitelství, UJEP, Ústín.L. 2001
Trpišovská,D., Vacínová,M., Ontogenetická psychologie, UJEP, Ústí n.L. 2006
Vágnerová,M., Vývojová psychologie,Portál, Praha 2000

Requirements to the exam - Czech
Last update: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2014)

Kurz má předepsány dvě kontroly studia, zápočet a zkoušku.

Podmínkou zápočtu bude splnění podmínek vědomostního testu z psychologie osobnosti.

Zkouška bude z předmětu vývojová psychologie a bude mít také písemnou formu.

Syllabus - Czech
Last update: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2014)

Protože tento kurz je pro řadu studentů prvním kurzem psychologie začíná jako úvod do psychologie.
Předmět psychologie - duševní život, jeho podoby, prožívání, chování, vědomí, nevědomí.
Vymezení pojmu osobnost.
Základní teoretické přístupy k výkladu osobnosti.
Hlavní témata psychologie osobnosti:
struktura osobnosti - vrstvy, faktory, rysy, vlastnosti
temperament (emoce)
charakter (volní procesy) a jeho vývoj
koncepce JÁ, sebepojetí a jeho vývoj
schopnosti a jejich utváření, inteligence, poznávací procesy a jejich vývoj
dynamika osobnosti - motivy chování
geneze osobnosti
pojem vývoj, podmínky a zákonitosti vývoje, teorie vývoje
periodizace vývoje - kritéria, vývojové mezníky, vývojové úkoly, senzitivní fáze ve vývoji, vývojové krize

Entry requirements - Czech
Last update: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)

Předmět je zařazen v prvním semestru, tedy bez prerekvizit.
Je určen jako povinný pro studenty pedagogiky (nemá charakter výběrového kurzu) Studenti jiných oborů se zapisovat nemohou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html