SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Law B - OKB2312004
Title: Právo I B
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Classification: Teaching > Civic Education
Annotation - Czech
Last update: SADOVSKY/PEDF.CUNI.CZ (12.11.2012)
Anotace Jedná se o propedeutický předmět právní vědy. Student se seznamuje se základy teorie práva, a to se vztahem práva (jako nástroje státu) ke společnosti, s právní geografií, pozitivním objektivním právem (povinnosti subjektů práva), i s právem subjektivním (oprávnění subjektů), tzn. systematika práva. Nezbytným předpokladem poznání je výklad o pramenech práva, právních normách, tvorbě práva a jejich aplikaci a interpretaci jakož i o právní odpovědnosti. Předmět je završen problematikou lidských práv.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html